Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Barnvaccination mot covid-19 i skolan

Nyligen kom Folkhälsomyndighetens rekommendation om att allmän vaccination mot covid-19 bör ske från 12 års ålder i Sverige. Regeringen beslutade i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation att även barn mellan 12 och 15 år nu kan få vaccin mot sjukdomen. Regionerna kommer fortsatt att ansvara för att utföra vaccinationerna, men Folkhälsomyndigheten bedömer att även elevhälsan bör involveras i arbetet. Denna text är en förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om vad som är viktigt att tänka på vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

Barnvaccination mot covid-19 i skolan.jpg

I september 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten att de efter genomgång av studier och underlag rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Barn som är mellan 12 och 15 år ska därmed, precis som enligt tidigare rekommendationer för barn från 16 års ålder samt vuxna, erbjudas två doser vaccin mot covid-19 för att få ett gott skydd mot sjukdomen. Rekommendationen avser grundvaccination med två doser mRNA-vaccin givna enligt rekommenderade intervall för övriga åldrar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationsarbetet riktat till barn startar samordnat och att det sker från den 11 oktober 2021. Enligt Folkhälsomyndigheten minskar vaccin framför allt risken för allvarlig eller långvarig sjukdom och därmed också långvarig frånvaro från skolan. Vaccination förväntas även bidra till att minska risken för utbrott av smitta och att skolor därmed kan hållas öppna.

Vaccinationerna ska utföras av de regionala sjukvårdshuvudmännen, det vill säga regionerna. Bedömningen från Folkhälsomyndighetens sida är att regionerna kan genomföra detta parallellt med det fortsatta arbetet att vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare. Folkhälsomyndigheten bedömer också att elevhälsan bör involveras i arbetet med vaccinationerna. Via skolan finns möjlighet att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund och ge barnen förutsättningar till ett gott skydd mot covid-19-sjukdom på lika villkor. På vilket sätt regionerna väljer att samverka med elevhälsan och skolhuvudmännen är upp till varje region att bestämma. Arbetet är i sin inledande och planerande fas för närvarande.

Sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har rätt att ordinera vaccin mot covid-19 till barn mellan 12 och 15 år i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver det är en sjuksköterska behörig att ordinera vaccin mot covid-19 till barn mellan 12 och 15 år om hen har en utbildning som är likvärdig med hela specialistutbildningen till distriktssköterska eller hela specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig. Bedömningen ska dokumenteras. Samtliga sjuksköterskor får administrera, det vill säga injicera, vaccin.

Barnen måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället och yngre barn kommer att erbjudas vaccination efter hand som de fyller 12 år. Dos två kommer även i den här gruppen att ges sex veckor efter den första. Barnen och vårdnadshavarna kommer att få information om hur det går till att anmäla intresse för att vaccinera sig. Innan vaccinationen måste också en hälsodeklaration fyllas i och vanligtvis även ett samtycke som undertecknats av barnets vårdnadshavare. Vaccinationen är givetvis även för denna grupp frivillig och kostnadsfri.

 

I JP Skolnet kan du ta del av analysen i sin helhet. Där kan du också läsa en annan analys av Linda Larsson på temat samtycke till vaccination av barn – vem bestämmer? Har du inte tillgång till JP Skolnet kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här >

Publicerad 20 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy