Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

I brist på stöd från skolan hoppade flertalet elever av eller gjorde avbrott under vuxenutbildningen i Partille. Skolan kunde inte möta de behov som fanns, vilket ledde till att rektorn sökte bidrag för utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen.jpg

Genom att anställa en studiecoach kunde skolan identifiera att cirka 70 elever var i behov av stöd. För att ha möjlighet att hjälpa alla elever fick de således utbilda personalen.

Syftet med utbildningen var att personalen skulle få kunskap om olika funktionsnedsättningar samt kunna kartlägga vilka elever som är i behov av stöd. De fick hjälp med metoder, idéer och material för att bäst kunna möta eleverna. Utbildningen gav även personalen verktyg till att kunna göra anpassningar i såväl den fysiska som digitala miljön, för att underlätta för elevernas lärande.

Projektet har bidragit till ökad kompetens och personalen bemöter eleverna som är i behov av stöd på ett annat sätt än tidigare. De samtalar direkt med eleven och tillämpar de verktyg de fått tillgång till via utbildningen. Även om skolan har märkt att elever kan tycka stödet är obekvämt till en början har det visat sig vara ett uppskattat och effektfullt projekt. 

Publicerad 16 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023