Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

I brist på stöd från skolan hoppade flertalet elever av eller gjorde avbrott under vuxenutbildningen i Partille. Skolan kunde inte möta de behov som fanns, vilket ledde till att rektorn sökte bidrag för utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen.jpg

Genom att anställa en studiecoach kunde skolan identifiera att cirka 70 elever var i behov av stöd. För att ha möjlighet att hjälpa alla elever fick de således utbilda personalen.

Syftet med utbildningen var att personalen skulle få kunskap om olika funktionsnedsättningar samt kunna kartlägga vilka elever som är i behov av stöd. De fick hjälp med metoder, idéer och material för att bäst kunna möta eleverna. Utbildningen gav även personalen verktyg till att kunna göra anpassningar i såväl den fysiska som digitala miljön, för att underlätta för elevernas lärande.

Projektet har bidragit till ökad kompetens och personalen bemöter eleverna som är i behov av stöd på ett annat sätt än tidigare. De samtalar direkt med eleven och tillämpar de verktyg de fått tillgång till via utbildningen. Även om skolan har märkt att elever kan tycka stödet är obekvämt till en början har det visat sig vara ett uppskattat och effektfullt projekt. 

Publicerad 16 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • Rådgivning inom skola

    Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
  • JP RättsfallsnetSkolskjuts

    JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

Nyheter

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021 påvisar stabila betyg.

12 okt 2021