Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling

Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling.jpg

Regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet syftar till att främja elevers kunskapsutveckling. Det nuvarande betygssystemet innebär att slutliga betyg sätts i ett ämne efter varje kurs. Det medför att mer fokus riktas mot betygssättning än undervisning och att enstaka sämre betyg riskerar att få för stor påverkan på elevens slutliga betyg.

Lagrådsremissen bygger på förslag från Betygsutredningen 2018 och föreslår att den kursutformade gymnasieskolan ersätts av en ämnesutformad gymnasieskola med ämnesbetyg. Ämnesbetyg istället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande betyg sätts. Målet är att fortsätta höja kunskapsresultaten, främja lärande och uppmuntra elever att anstränga sig.

Ämnesbetyg ska användas i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Dessutom föreslås en ny princip som innebär att betygen A-D ska sättas efter att läraren har gjort en helhetsbedömning av elevens kunskaper med utgångspunkt i betygskriterierna.

Ändringarna gällande den nya principen om sammantagen bedömning föreslås börja gälla från juli 2022. Ämnesbetyg föreslås börjar gälla för de elever som påbörjar sina studier i det nya systemet hösten 2025.

Publicerad 14 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023