Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling

Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling.jpg

Regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet syftar till att främja elevers kunskapsutveckling. Det nuvarande betygssystemet innebär att slutliga betyg sätts i ett ämne efter varje kurs. Det medför att mer fokus riktas mot betygssättning än undervisning och att enstaka sämre betyg riskerar att få för stor påverkan på elevens slutliga betyg.

Lagrådsremissen bygger på förslag från Betygsutredningen 2018 och föreslår att den kursutformade gymnasieskolan ersätts av en ämnesutformad gymnasieskola med ämnesbetyg. Ämnesbetyg istället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande betyg sätts. Målet är att fortsätta höja kunskapsresultaten, främja lärande och uppmuntra elever att anstränga sig.

Ämnesbetyg ska användas i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Dessutom föreslås en ny princip som innebär att betygen A-D ska sättas efter att läraren har gjort en helhetsbedömning av elevens kunskaper med utgångspunkt i betygskriterierna.

Ändringarna gällande den nya principen om sammantagen bedömning föreslås börja gälla från juli 2022. Ämnesbetyg föreslås börjar gälla för de elever som påbörjar sina studier i det nya systemet hösten 2025.

Publicerad 14 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy