Logga in

Glömt ditt lösenord?

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Onsdag den 8 september är det dags för den andra upplagan av vår konferens Socialrättsdagen. I år är temat tidigt samordnade insatser. Konferensen anordnas i samarbete med fackförbundet Vision och deras ordförande Veronica Magnusson kommer att hälsa alla deltagare välkomna och prata om Visions arbete i relation till temat för dagen. Vi har gjort en intervju med Veronica där hon fått svara på några frågor inför konferensen.  

Årets tema för Socialrättsdagen är tidigt samordnade insatser, varför tycker du att det är ett viktigt tema?
Tidiga insatser är viktiga för att i tid kunna ge det stöd som behövs för att inte svårigheterna ska eskalera. Att insatserna är samordnade är avgörande för att personer inte ska hamna mellan stolarna. Individers situation följer sällan våra organisatoriska mönster. Därför behöver verksamheter anpassa sig och samordna sig utifrån individens behov och inte tvärtom. Så använder vi resurser och kompetens smartast och ger mer pricksäkert stöd till de personer som behöver stöd från olika verksamheter. 

Märker ni på Vision av att dessa frågor är viktiga för era medlemmar? 
Absolut! Visions medlemmar pekar ofta på dilemmat med kortsiktig planering som utgår från den egna verksamhetens avgränsade uppdrag. Våra medlemmar som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvården har kompetens som berikar varandra. Till exempel socionomer är utbildade för att se personers  behov ur både ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

Vad är viktigast för dig att lyfta på konferensen?
Att samhället måste investera i det förebyggande arbetet. Alla aktörer måste ha förutsättningar att planera långsiktigt. Det förebyggande arbetet behöver också förtydligas i lagstiftningen. Regeringen har fått utredningsförslag om att i lagstiftning förtydliga både när det gäller hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och socialtjänstens förebyggande arbete. På så vis används den professionella kompetensen och de ekonomiska resurserna bäst för att ge stöd till personer tidigt och få ett tryggare samhälle. 

Finns det något pass du ser fram extra mycket åt att ta del av själv?
Det är många viktiga och intressanta aspekter som lyfts i de olika passen. Men att höra verksamhetsföreträdare och ta del av erfarenheterna från projektet om tidiga och samordnade insatser ger en bild av vilka förutsättningar verksamheterna och dess medarbetare behöver för ett mer proaktivt och förebyggande arbete.

Vad vill du att deltagarna ska få med sig från dagen?
Kraft och inspiration att genomföra de förändringar som behövs både i lagstiftning och i samordning av planering och genomförande av det förebyggande arbetet.

Det finns fortfatande platser kvar till konferensen, läs mer och anmäl dig här >

 

Publicerad 1 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy