Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utökade möjligheter att bedriva distansundervisning för skolor

Den 1 augusti 2020 trädde de nya reglerna i 23 kap. skollagen i kraft och sedan den 1 juli i år kan de tillämpas. Med lagändringarna vill regeringen utöka möjligheterna till att använda fjärr- och distansundervisning, och möjligheterna att  använda det som särskilt stöd. 
 

Ändringarna berör grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De innebär bland annat att distansundervisning regleras i skollagen. Där framgår att distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. De nya bestämmelserna innebär också att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Publicerad 18 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024