Utökade möjligheter att bedriva distansundervisning för skolor

Den 1 augusti 2020 trädde de nya reglerna i 23 kap. skollagen i kraft och sedan den 1 juli i år kan de tillämpas. Med lagändringarna vill regeringen utöka möjligheterna till att använda fjärr- och distansundervisning, och möjligheterna att  använda det som särskilt stöd. 
 

Ändringarna berör grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De innebär bland annat att distansundervisning regleras i skollagen. Där framgår att distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. De nya bestämmelserna innebär också att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Senast uppdaterad 18 aug 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området