Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kan sexåring hoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundsärskolan?

Vem fattar beslut om att barnet får ”hoppa över” förskoleklassen? Läs juristens svar här.

2 okt 2018

Hur påverkar GDPR lagstiftningen på skolområdet?

Regeringen har antagit lagändringar på utbildningsområdet som innebär kompletteringar och anpassningar till GDPR. 

1 okt 2018

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den nya gymnasielagen får tillämpas

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018

Så fördelas preliminärt välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019.

17 sep 2018

Skolverket skärper hanteringen av nationella prov

Nu skärper Skolverket reglerna för hanteringen av nationella prov ytterligare. 

17 sep 2018

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Vissa ungdomar som sökt asyl efter 24 november kan omfattas av lagen - läs om villkoren för det här!

11 sep 2018

Nu får skolan nationella målsättningar

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat inom skolan - läs mer här!

4 sep 2018

Ska beslut om skolplacering anges i delegationsordningen?

Läs svaret från en av våra jurister här! 

3 sep 2018

Rektorer missar att följa upp om betyg är rättvisa

Många skolor följer hur elevers betyg utvecklas i förhållande till målen, men missar att analysera om de är rättvisa - läs mer här!

30 aug 2018

Nytt avsnitt i JP Webbkurs–Skola

Skola tvingas betala diskrimineringsersättning till rullstolsbunden elev på grund av bristande tillgänglighet. Det och många andra mål går vi igenom i senaste uppdateringen i JP Webbkurs – Skola.

24 aug 2018

Migrationsverket återupptar beslut enligt nya gymnasielagen

Migrationsverket godkänner ny beredningen av gymnasielagen - läs mer här!

21 aug 2018

Migrationsverket pausar beslut som gäller den nya gymnasielagen

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden som gäller den nya gymnasielagen.

9 aug 2018

Skolinspektionen ska granska kvaliteten i grundskolan

Skolinspektionen startar nu en ny inspektionsform för att höja kvalitén på utbildningen i skolan. 

6 aug 2018

Migrationsdomstolen i Malmö vägrar tillämpa den nya gymnasielagen

Efter en lagprövning finner domstolen att den delen av lagstiftningen som handlar om sänkt beviskrav för identitet är så bristfällig att det inte kan tillämpas.

6 jul 2018

Nya förvaltningslagens tillämpningsområde

Den nya förvaltningslagen ska tillämpas i fler situationer än tidigare genom att begränsningen i tillämpningsområdet till myndighetsutövning tas bort. Läs mer om det här! 

29 jun 2018

Elever i behov ska få rätt stöd i rätt tid

1 juli 2019 införs bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser i skolan. Läs om hur garantin ska förberedas här! 

28 jun 2018

Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Läs vilka förändringarna är här! 

28 jun 2018

Regeringen tycker att förskolan behöver en förnyad läroplan

Här kan du läsa om några av de förslag till ändringar som regeringen planerar. 

15 jun 2018

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir nu lag i Sverige.

14 jun 2018

Tillståndskrav inom välfärdsområdet borde omfatta även kommuner

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att även kommuner borde omfattas av nya krav för att få tillstånd till att bedriva verksamhet inom välfärden.

11 jun 2018

Gå till sida: 9, 10, 11, 12, 13 (denna sida), 14, 15, 16, 17,