Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

I mars 2017 gav regeringen Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

28 jan 2019

Så här ska de nationella proven digitaliseras

Skolverket fastställer vilken typ av teknik som ska användas och som behöver vara på plats i skolorna år 2022 när de nationella proven digitaliseras.

25 jan 2019

”Det känns meningsfullt att vara en del av den goda byråkratin”

Natalie Glotz Stade är den samhällsintresserade skådespelerskan från Tyskland som kom till Sverige och blev jurist. Läs intervjun här!

17 jan 2019

Över 5 000 har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

Skolinspektionen ingriper på kommunal skola i Botkyrka

Skolinspektionen har tagit ett beslut om statliga åtgärder för rättelse för Storvretskolan i Botkyrka kommun.

15 jan 2019

Alla har en åsikt om skolan – Samhällsintresset gjorde Mikael Hellstadius till expert på skoljuridik

Att skolan ständigt är i centrum i den allmänna debatten och det stora intresset för samhällsfrågor som fick den flitige och mycket uppskattade föreläsaren Mikael Hellstadius att ägna sig åt just skoljuridik. 

14 jan 2019

Nya krav för enskilda att bedriva fristående skola

Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om ägar- och ledningsprövning inom friskolan i kraft. Läs mer här.

2 jan 2019

Nu ska förskolechefen bli rektor

Från och med den 1 juli 2019 ska den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskola benämnas rektor.

17 dec 2018

Kan en rektor utses till skolchef?

Eller blir det då fråga om jäv enligt kommunallagen? Vår jurist svarar på frågan!

17 dec 2018

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten.

14 dec 2018

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017.

11 dec 2018

Bättre skolresultat i många kommuner

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter.

11 dec 2018

Stora skillnader när Skolinspektionen rättar om nationella prov

För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än ursprungsbedömaren.

5 dec 2018

Högpresterande elever saknar utmaningar i undervisningen

Skolinspektionens granskning omfattar 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Läs mer här.

5 dec 2018

Krav på att huvudmannen ska utse en skolchef

Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en särskilt utsedd skolchef. 

4 dec 2018

Behöver huvudmannen besluta om vilken funktion som är utsedd till skolchef?

Ska huvudman besluta vilken funktion som är utsedd till skolchef? Läs vad vår jurist svarar!

3 dec 2018

Förälder döms efter att ha hotat sin dotters lärare

En kvinna som skickat aggressiva mejl och sms till en lärare har nu dömts för hot mot tjänsteman. Läs mer här.

13 nov 2018

Får skolan registrera uppgifter om den elev som utsätter andra elever för kränkningar?

Vilka personuppgifter får skolan registrera om en elev utsatt andra för kränkning? Läs hela svaret av våra jurister!

12 nov 2018

Nya råd om betyg och betygsättning

Skolverket har publicerat nya allmänna råd om betyg och betygsättning som riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg.

9 nov 2018

Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

6 nov 2018

8 , 9 , 10 , 11 , 12 (denna sida) , 13 , 14 , 15 , 16 ,