Logga in

Glömt ditt lösenord?

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska moderniseras

Sex- och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Det menar Skolverket som nu föreslår en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som lämnas över till regeringen i dag. 

– Den tid vi lever i ställer nya krav på sex- och samlevnadsundervisningen. Å ena sidan är unga i dag friare att uttrycka sin sexualitet. Å andra sidan tvingas de förhålla sig till normer och förväntningar som kommer till uttryck i pornografi och i olika medier. Den här samhällsutvecklingen behöver skolan möta upp i undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

skola_sex_samlevnad16x9.jpg

Ny benämning på undervisningen 

Skolverket föreslår att benämningen på kunskapsområdet sex och samlevnad ändras till sexualitet och relationer. Det ger en mer rättvisande beskrivning av bredden i kunskapsområdet. Förslaget betonar att utbildningen ska främja alla elevers hälsa och välbefinnande och att eleverna ska respektera andra människors kroppsliga och personliga integritet. En viktig ändring är att rektors ansvar förtydligas i förslaget.

Regeringens uppdrag

Förslagen till ändringar i läroplanerna har tagits fram på uppdrag av regeringen. I uppdraget står att Skolverket särskilt ska beakta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, pornografi samt samtycke i sex- och samlevnadsundervisningen. Läroplanernas inledande kapitel har alltid mer övergripande formuleringar för att inte begränsa utbildningens innehåll. I stället för att använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck föreslår Skolverket formuleringar med ett bredare perspektiv för att inte andra former av strukturellt våld och förtryck ska hamna i skymundan.

– Vi föreslår bland annat att en ny formulering om maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder, införs i läroplanerna. De formuleringarna omfattar hedersrelaterat våld och förtryck men även andra former av strukturellt våld, till exempel våld i nära relationer och våld kopplat till olika sexuella identiteter, säger Peter Fredriksson.

Publicerad 18 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy