Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nya krav på ägare och ledning i fristående skolverksamhet

Sedan en tid tillbaka ställs det högre krav på ägar- och ledningskretsen för fristående skol- och förskoleverksamhet. JP Infonets skoljuridiska expert Mikael Hellstadius reder ut fördelar med och frågetecken kring den nya regleringen.

– För att kunna identifiera oseriösa aktörer och skapa bästa möjliga förutsättningar för god kvalitet i verksamheten är det viktigt att det görs en ordentlig genomlysning av dem som står bakom en fristående skola eller förskola. Det konstaterar Mikael Hellstadius, välkänd skoljuridisk expert som är en flitig föreläsare hos JP Infonet.

Agar_och_ledningsprovning_av_fristaende_skolor_och_forskolor16x9.jpg

Men det kan väl inte vara en nyhet att det ställs krav på dem som vill driva friskoleverksamhet?

– Nej det är såklart inget nytt, också tidigare fanns det tydliga krav på att huvudmannen skulle visa förutsättningar att uppfylla skollagen och andra föreskrifter som gäller för verksamheten men det kan ändå finnas skäl att göra en bredare prövning. De nya reglerna innebär att det är en bredare krets som prövas i samband med ansökan om godkännande och vid tillsyn – i princip alla som har ett väsentligt inflytande i verksamheten omfattas av prövningen. Prövningen omfattar också fler delar än tidigare, förutom skollag och läroplan ska den krets som prövas även visa insikt i regler om exempelvis arbetsmiljö och arbetsrätt och kretsen ska också bedömas ha ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten långsiktigt. Alla med väsentligt inflytande ska också uppfylla krav på personlig lämplighet, förklarar Mikael.

Finns det några frågetecken förknippade med den nya regleringen?

– Det finns onekligen en del utmaningar med det nya regelverket. Det är en omfattande reform men förarbetena bjuder inte på särskilt mycket vägledning kring hur reglerna ska tillämpas och vad som ska ingå i den utökade prövningen, vilket förstås bidrar till att det kan uppstå en osäkerhet kring vad som bör ingå i prövningen. Vilka föreskrifter måste man ha insikt i och på vilket sätt? Man kan också fråga sig vad som krävs för att man ska anses ha ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten och vilka krav som kan ställas på den personliga lämpligheten och vilka personer som ska omfattas av prövningen, säger Mikael och fortsätter:

– Hur de nya reglerna ska tillämpas blir nu ytterst en fråga för rättstillämpningen och det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att prövningen görs på ett likvärdigt och balanserat sätt. Inte minst aktualiseras detta när det gäller fristående förskolor där det är upp till varje lägeskommun att själv tolka och tillämpa de här reglerna. Sannolikt blir det viktigt att Skolinspektionen så snart som möjligt utarbetar riktlinjer och praxis på området som sedan även kan användas för att säkerställa en rättssäker tillämpning av de nya reglerna ute i alla kommuner, avslutar den skoljuridiska experten Mikael Hellstadius.

Den 23 augusti håller Mikael Hellstadius heldagsutbildningen Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här

Publicerad 25 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy