Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Brister i studievägledning på yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i 28 gymnasieskolor. I rapporten framkommer bland annat att studie- och yrkesvägledningen har låg prioritet och inte anpassas tillräckligt till dagens arbetsliv.

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. En viktig del i studie- och yrkesvägledningen är att ge eleverna möjlighet att vidga sina perspektiv och därmed motverka begränsningar i elevernas val utifrån föreställningar om kön samt social och kulturell bakgrund.

skola_brist_studievagledning16x9.jpg

Även om programmen är inriktade mot ett yrkesområde och ska ha en tydlig koppling till detta, behöver eleverna också rustas för en föränderlig arbetsmarknad och ett flexibelt yrkesliv. Elever kan komma att behöva göra flera val av yrke och studier under sitt arbetsliv och även behöva byta bransch eller yrkesområde. Elever kan också söka sig vidare till högskolestudier. Det är därför av stor vikt att yrkesprogrammen har en bredd i sin studie- och yrkesvägledning och att elevers kunskaper och perspektiv inte blir alltför snäva. 

Viktiga iakttagelser och slutsatser från Skolverkets rapport: 

  • Arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har låg prioritet.
  • Studie- och yrkesvägledningen blir programnära och anpassas inte tillräckligt utifrån en föränderlig arbetsmarknad.
  • Yrkesprogrammens riskbilder uppmärksammas inte tillräckligt.
  • Lärarna undervisar om yrken och arbetsmarknad men ser det oftast inte som studie- och yrkesvägledning.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling måste särskilt uppmärksammas.
  • Rektor måste ta ansvar för samverkan och samordning mellan olika professioner på skolan.

Om granskningen

Skolinspektionen har granskat 28 gymnasieskolor och deras huvudmän. På varje skola har myndigheten besökt ett av följande yrkesprogram: fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Intervjuer har genomförts med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och huvudmän.

Publicerad 18 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy