Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

Fråga: Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

skola_betyg_termin16x9.jpg

Svar:

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas, 3 kap. 16 § skollagen. Om en elev byter skola under terminen gäller det att ni följer 3 kap. 12 j § skollagen om information som ska lämnas över.

3 kap. 12 j § lyder:

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Uppgifter om en elevs kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt är ofta relevant att lämna över när en elev byter skola. Det gäller även när en elev inte har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan till exempel, som i ert fall, vara fråga om att en elev byter skola under pågående läsår innan betyg har satts. I ett sådant fall kan även information om tidigare undervisningsinnehåll behöva överlämnas.

Maria Bjurholm Lindensved
Jurist/rådgivare, JP Skolnet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 7 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Skoljuridik för skolchefer

Tjänster

Nyheter

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024