Lärare förbjöds bära tröjor från Förskoleupproret – JO kritiserar nu kommuner

Två kommuner förbjöd personal att under arbetstid bära tröjor och knappar som var associerade med Lärarförbundet och det så kallade Förskoleupproret. JO bedömer att det framgick av omständigheterna att budskapen var personalens privata åsikter. Eftersom budskapen varken var olagliga eller hade någon negativ inverkan på verksamheten får kommunerna kritik för att ha begränsat personalens yttrandefrihet.


Kommunerna menade bland annat att det inte var förenligt med anställningen att delta i opinionsbildande verksamhet under arbetstid. De menade också att det fanns en risk för att elever och vårdnadshavare uppfattade budskapen som skolans officiella ståndpunkt eller att vårdnadshavare inte kände sig trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

JO påpekar att yttrandefriheten innebär att offentligt anställda har rätt att uttrycka sin personliga uppfattning om arbetsgivarens verksamhet även på arbetstid. Yttrandefriheten är dock inte absolut utan kan begränsas genom lag. En arbetsgivare måste också kunna ställa krav på att arbetsuppgifterna fullgörs även om det innebär en faktisk begränsning av de anställdas möjligheter att just då använda sin yttrandefrihet.

JO konstaterar att budskapen på tröjorna inte strider mot någon lag. Textinnehållet och det faktum att personalen utför arbetet i sina privata kläder ger intrycket av att budskapen är personalens privata åsikter. Det finns inte heller någon utredning som visar att det har haft någon negativ inverkan på verksamheten.

Senast uppdaterad 13 aug 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området