Lärare förbjöds bära tröjor från Förskoleupproret – JO kritiserar nu kommuner

Två kommuner förbjöd personal att under arbetstid bära tröjor och knappar som var associerade med Lärarförbundet och det så kallade Förskoleupproret. JO bedömer att det framgick av omständigheterna att budskapen var personalens privata åsikter. Eftersom budskapen varken var olagliga eller hade någon negativ inverkan på verksamheten får kommunerna kritik för att ha begränsat personalens yttrandefrihet.


Kommunerna menade bland annat att det inte var förenligt med anställningen att delta i opinionsbildande verksamhet under arbetstid. De menade också att det fanns en risk för att elever och vårdnadshavare uppfattade budskapen som skolans officiella ståndpunkt eller att vårdnadshavare inte kände sig trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

JO påpekar att yttrandefriheten innebär att offentligt anställda har rätt att uttrycka sin personliga uppfattning om arbetsgivarens verksamhet även på arbetstid. Yttrandefriheten är dock inte absolut utan kan begränsas genom lag. En arbetsgivare måste också kunna ställa krav på att arbetsuppgifterna fullgörs även om det innebär en faktisk begränsning av de anställdas möjligheter att just då använda sin yttrandefrihet.

JO konstaterar att budskapen på tröjorna inte strider mot någon lag. Textinnehållet och det faktum att personalen utför arbetet i sina privata kläder ger intrycket av att budskapen är personalens privata åsikter. Det finns inte heller någon utredning som visar att det har haft någon negativ inverkan på verksamheten.

Publicerad 13 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022