Logga in

Glömt ditt lösenord?

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm

Skolinspektionen har tagit beslut om att dra in tillståndet för att driva skolverksamhet för en fristående huvudman i Stockholm. Detta är första gången som myndigheten återkallar ett tillstånd baserat på de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning som började gälla vid årsskiftet. 

Det är första gången en huvudman får tillståndet indraget sedan Skolinspektionen börjat granska friskolehuvudmäns lämplighet. Tidigare har själva skolorna varit i fokus för granskningarna. Sedan tillägget om ägarprövning i skollagen har myndigheten även börjat granska den som äger och driver en friskola utifrån kompetens och ekonomisk stabilitet.

Enligt Skolinspektionen saknar huvudmannen för den berörda skolan kunskap om skolförfattningarna. Den person som agerat som ägare, styrelseledamot och VD i huvudmannens bolag anses inte heller lämplig att driva skolverksamhet.

Bedömningen grundar sig i att skolverksamheten i princip konstant, sedan den startade år 2000, har varit föremål för ingripanden från skolmyndigheter. Nu har Skolinspektionen återigen konstaterat att det föreligger allvarliga brister inom ett stort antal centrala områden. Trots att ägaren har förhållandevis lång erfarenhet och utbildning bedömer Skolinspektionen att han inte har insikt om skolförfattningarnas krav. Vid bedömningen av ägarens lämplighet beaktade Skolinspektionen också att det förekommit ekonomisk misskötsamhet i bolaget och i ägarens privata ekonomi.

Vill du veta vad du behöver göra för att leva upp till de nya kraven?

Missa inte vår kurser:
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor
Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola
Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola

Publicerad 2 jul 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy