Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm - JP Infonet

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm

Skolinspektionen har tagit beslut om att dra in tillståndet för att driva skolverksamhet för en fristående huvudman i Stockholm. Detta är första gången som myndigheten återkallar ett tillstånd baserat på de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning som började gälla vid årsskiftet. 

Det är första gången en huvudman får tillståndet indraget sedan Skolinspektionen börjat granska friskolehuvudmäns lämplighet. Tidigare har själva skolorna varit i fokus för granskningarna. Sedan tillägget om ägarprövning i skollagen har myndigheten även börjat granska den som äger och driver en friskola utifrån kompetens och ekonomisk stabilitet.

Enligt Skolinspektionen saknar huvudmannen för den berörda skolan kunskap om skolförfattningarna. Den person som agerat som ägare, styrelseledamot och VD i huvudmannens bolag anses inte heller lämplig att driva skolverksamhet.

Bedömningen grundar sig i att skolverksamheten i princip konstant, sedan den startade år 2000, har varit föremål för ingripanden från skolmyndigheter. Nu har Skolinspektionen återigen konstaterat att det föreligger allvarliga brister inom ett stort antal centrala områden. Trots att ägaren har förhållandevis lång erfarenhet och utbildning bedömer Skolinspektionen att han inte har insikt om skolförfattningarnas krav. Vid bedömningen av ägarens lämplighet beaktade Skolinspektionen också att det förekommit ekonomisk misskötsamhet i bolaget och i ägarens privata ekonomi.

Vill du veta vad du behöver göra för att leva upp till de nya kraven?

Missa inte vår kurser:
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor
Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola
Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola

Senast uppdaterad 2 jul 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Tommy Nilsson
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området