Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Uppgifter om advokaters erfarenheter lämnas inte ut

Kammarrätten bedömer att en advokatbyrås advokater och biträdande juristers erfarenheter inte ska lämnas ut.

8 maj 2020

Nytt HFD-beslut om förlängd avtalsspärr

HFD:s senaste beslut på upphandlingsområdet handlar om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr.

7 apr 2020

Ny vägledning om upphandling med anledning av covid-19

Vägledningen handlar framför allt om upphandlingar i brådskande fall.

6 apr 2020

Miljötänk vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Regeringen vill minska klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

6 apr 2020

Prövningstillstånd i mål som rör leverantörsbyte

HFD kommer att titta närmare på förutsättningarna enligt LOU för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling.

26 mar 2020

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?

I upphandlingssammanhang utgör intressekonflikten mellan rätten till insyn och rätten till skydd för affärshemligheter ofta grund för domstolsprövning.

20 mar 2020

Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom. Läs mer!

19 mar 2020

Sverige undertecknar EU-avtalet Joint Procurement Agreement

Sverige kan vara med i en specifik EU-upphandling gällande personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19.

11 mar 2020

Anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav

Var i lagen finns stöd för att förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav? Läs juristens svar.

11 mar 2020

Fyra möjligheter vid nödvändiga och brådskande anskaffningar

När en myndighet är skyldig att tillhandahålla något, men inte hinner upphandla det i tid. Vad finns för möjligheter då?

28 feb 2020

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statskontoret ska analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

17 feb 2020

Anbudsöppningsprotokoll omfattades av sekretess

Det konstaterar Kammarrätten i Sundsvall i en dom.

17 feb 2020

Att undvika vanliga fallgropar vid offentlig upphandling av byggentreprenad – avtalet

Välj rätt standardavtal vid upphandling av byggentreprenad.

17 feb 2020

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling?

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk svarar på frågan.

14 feb 2020

Fler anbud i offentliga upphandlingar

Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling.

22 jan 2020

Ny HFD-dom om avtalsspärr

HFD har nyligen tagit ställning till om en upphandlande myndighet får förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

21 jan 2020

Utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen

Läs mer om kammarrättsdomen här.

21 jan 2020

Sekretess för prisuppgifter

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?

21 jan 2020

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,