Utökade möjligheter att besluta om undantag från LUFS

upphandling-Utokade-mojligheter-att-besluta-om-undantag-fran-LUFS.jpg

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS, som innebär att Försvarsmakten och Försvarets materielverk i vissa enskilda fall ska få möjlighet att besluta om de undantag från LUFS som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen om upphandlingen har ett värde som är högst 200 miljoner kronor.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

Publicerad 12 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

En region tecknade avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Konkurrensverket menar att avtalet är en otillåten direktupphandling.

12 jan 2023