Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Utökade möjligheter att besluta om undantag från LUFS

upphandling-Utokade-mojligheter-att-besluta-om-undantag-fran-LUFS.jpg

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS, som innebär att Försvarsmakten och Försvarets materielverk i vissa enskilda fall ska få möjlighet att besluta om de undantag från LUFS som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen om upphandlingen har ett värde som är högst 200 miljoner kronor.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

Publicerad 12 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024