Logga in

Glömt ditt lösenord?

Uppdrag för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling

upphandlingstad-Uppdrag-for-att-underlatta-for-foretag-att-delta-i-offentlig-upphandling-1.jpg

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten ska följa upp och analysera i vilken utsträckning små företag och idéburna aktörer deltar i offentlig upphandling. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för dessa att delta i offentlig upphandling. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2025.

Regeringen ger också myndigheten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för företag att få stöd vid offentlig upphandling. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Myndigheten ska även öka kunskaperna hos upphandlande myndigheter och enheter om hur det i inköpsarbetet går att motverka arbetslivskriminalitet. Det uppdraget ska slutredovisas senast den 20 december 2025.

Publicerad 13 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024