Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Upphandlingsmyndigheten ska se över upphandlingsstatistik

Regeringen vill bredda den statistik som samlas in på upphandlingsområdet. 

7 maj 2018

Okej att enbart utländska leverantörer behövde lämna in myndighetsintyg

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.   

23 apr 2018

Stöd för en digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen.

20 apr 2018

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har rätt att stoppa upphandlingar

Sedan 1 april i år måste statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten inför utkontraktering av viss säkerhetskänslig verksamhet. 

17 apr 2018

Stöd för klimathänsyn i upphandling

Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sina temasidor om klimat och upphandling.

16 apr 2018

Fler myndigheter bör innovationsupphandla

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt

20 mar 2018

Webbstöd kring livsmedelsupphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt förbättrat webbstöd kring livsmedelsupphandling

6 mar 2018

Nya domar och beslut inom upphandling med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Upphandling!

20 feb 2018

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster föreslås

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU. Ändringarna ska förenkla vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster (välfärdstjänster) som har ett värde som understiger EU:s tröskelvärde på 750 000 euro.   

13 feb 2018

Regeringen föreslår krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas till lagrådet.  

2 feb 2018

Senaste halvårets praxis på upphandlingsområdet

Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta avgöranden från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätterna på upphandlingsområdet. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.     

29 jan 2018

Konsultavtal som har direktupphandlats är av samma slag

En kommun tecknade fyra separata avtal med konsulter som skulle ingå i en expertgrupp med uppdrag att granska delar av projektet ”Nya Slussen”. 

16 jan 2018

De flesta upphandlingar som överprövas är korrekta

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlings-myndigheten har lämnat över till regeringen.

15 jan 2018

Tröskelvärdena har höjts

Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden som började gälla den 1 januari i år. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

12 jan 2018

Beslut om att upphandlande myndighet inte får ingå avtal upphävs

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver ett interimistiskt beslut om att en upphandlande myndighet inte får ingå avtal avseende en upphandling av telefoni och datakommunikation.

14 dec 2017

Prövningstillstånd från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål. De frågor som har lett till det meddelade prövningstillståndet gäller EU-rättsliga principer om likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling och i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. 

13 dec 2017

Ny kartläggning av etiskt ansvarsfull upphandling i Europa

I Upphandlingsmyndighetens senaste uppdragsrapport ”Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe” redovisas hur upphandlande myndigheter och enheter i olika europeiska länder arbetar för att se till att krav på goda arbetsvillkor i leverantörsled efterlevs.

8 dec 2017

Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium

JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led i arbetet med att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. 

22 nov 2017

Alltid uppdaterad på nya lagar och regler inom offentlig upphandling

Titta på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Upphandling.

21 nov 2017

Det offentliga upphandlar för 642 miljarder

Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP.

16 nov 2017

8 , 9 , 10 , 11 , 12 (denna sida) , 13 , 14 , 15 ,