Handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar

Det finns ett stort handlingsutrymme för upphandlande myndigheter att utforma sina direktupphandlingar. De grundläggande principerna gäller även vid direktupphandling, men inte med samma styrka som vid annan upphandling. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.         

upphandling_handlingsfrihet_vid_direktupphandlingar.jpg

De allmänna principerna kan i vissa fall, med hänsyn till exempelvis upphandlingens storlek, i sig ställa krav på att någon form av konkurrensutsättning sker även vid en direktupphandling. Avsaknaden av detaljreglering gör däremot, enligt HFD, att den upphandlande myndigheten har stor handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt detta ska göras. Om en upphandlande myndighet inom ramen för en direktupphandling väljer att vända sig till flera tänkbara anbudsgivare genom annonsering får de allmänna principerna större praktisk betydelse än de har vid en upphandling där kontakt tas med enbart en leverantör. Vid en annonsering måste den upphandlande myndigheten se till att underlagen är tillräckligt tydliga och att alla anbudsgivare ges samma förutsättningar. Kraven kan inte heller i dessa fall ställas lika högt som när det gäller de detaljreglerade förfarandena.

Publicerad 5 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023