En extra kommun- eller förvaltningsjurist | JP Infonet

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Lagstiftningen förändras löpande och då måste även hantering och rutiner hänga med, säger Simon Jernelöv, juridisk rådgivare på JP Infonet och expert på skoljuridik och förvaltningsrätt. Här berättar han mer om sitt jobb sedan nio år tillbaka.

simon_radgivning_kommun.jpg

Simon Jernelöv är en av flera specialiserade jurister på JP Infonet som varje dag hjälper bland annat kommuner med olika frågor och problem. Det kan handla om allt från rättsutredningar, input eller strategiska vägval.

– Ett återkommande ärende är nämndreglementen, de instruktioner från fullmäktige som beskriver vilken funktion en viss nämnd har. Vi hjälper till att se över och uppdatera dessa när exempelvis nämnder slås samman, delas eller får ändrade uppdrag. Oftast baseras ändringen på att man vill göra en förändring av arbetssättet och då ger vi även vår syn på det, berättar Simon.  

Andra frågor som återkommer rör hur man ska tolka och tillämpa vissa lagbestämmelser, stöd vid överklaganden och hantering av förelägganden och viten. Här kan det både handla om stöttning vid viten med höga bötesbelopp mot kommunen från andra myndigheter och vitesförelägganden som kommunen riktar mot exempelvis en vårdnadshavare.

– Vi jobbar även med en del Lex Sarah-utredningar, säger Simon. Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera om de befarar att de brustit i sin verksamhet, men det är ofta svårt att göra en objektiv utredning av sig själva. Här kan det vara mer lärorikt att låta en extern part hjälpa till. 

Simon och hans kollegor hjälper även till med frågor av mer strategisk art. Exempelvis samarbetsavtal där mindre skolor delar på en modersmålslärare eller samverkan där flera kommuner gemensamt fördelat programinriktningar mellan gymnasieskolorna i ett samverkansområde för att kunna erbjuda eleverna så många utbildningsvägar som möjligt.

Så varför är många av frågorna återkommande? Simon menar att det kan vara en utmaning att uppdatera kunskap och rutiner i tillräcklig utsträckning. 

– Det händer mycket på lagstiftningsområdet och det kan vara svårt för alla kommuner att ha egna resurser som löpande ser över detta, säger han. Inte minst att hinna med att också se över vilken påverkan ändringarna har för alla de rutiner och dokumentation som finns i organisationen.

En lösning kan vara att låta specialiserade jurister hjälpa till löpande på de områden som för tillfället prioriteras. JP Infonet erbjuder ett abonnemang med rådgivningstimmar där en eller flera enheter eller hela kommunen kan samlas i samma avtal. Jurister som är specialiserade inom alltifrån socialrätt, LSS, PBL, miljöfarliga verksamheter och skoljuridik till kommunallagen och förvaltningslagen kan sedan avropas inom avtalets timmar. 

– Vi fungerar som ett komplement och för att avlasta de experter som finns inom kommunen, berättar Simon. Det kan handla om att avlasta en jurist som inte har tid eller vara ett bollplank till någon som inte är specialist inom ett specifikt rättsområde. De kunder som har avtal får dessutom alltid prioriterad hjälp av oss. 

En annan möjlighet är att ta hjälp av externa jurister vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller uppsägningar. Vid en nyrekrytering i synnerhet kan det vara bra att organisationen ge sig själv tid att arbeta strategiskt och långsiktigt. Det brukar löna sig i längden.

– Vi hjälper ofta till i kritiska ögonblick, säger Simon. Ibland sitter vi på plats hos kund, ibland räcker det med stöd över telefon och mejl. Nya kunder träffar vi oftast i början men sedan brukar de känna sig trygga med att ringa eller skicka frågor till oss. Enklast är förstås att ringa och prata med oss. Berätta vad ni har för behov och sedan pratar vi ihop oss om vilken lösning som passar bäst.

Senast uppdaterad 17 okt 2018

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Johannes Holmgren
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Pia Pehrson
 • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal.     

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin