Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

Två nya lagändringar som påverkar barnfamiljer

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning och tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget.

18 aug 2021

Informationssamtal inför vårdnadstvister blir obligatoriskt från 1 januari 2022

Nästa år tillkommer en ny paragraf i socialtjänstlagen som ska ge förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar.

18 aug 2021

Förslag om att ansvar för våldsutövare ska införas i socialtjänstlagen

Vår jurist Marianne har sammanfattat förslaget om att ansvar för våldsutövare ska införas i socialtjänstlagen.

19 maj 2021

Vad innebär förslaget om ett barnfridsbrott?

Vår jurist och rådgivare Emma Fall går kortfattat igenom vad lagförslaget om barnfridsbrott innebär.

17 maj 2021

Hur ska socialtjänsten verkställa en tvetydig dom om umgängesstöd?

I ovanliga fall kan domstolens avgörande gällande umgängesstöd läsas på olika sätt - läs mer här!

21 apr 2021

Förslag för en mer könsneutral föräldraskapspresumtion

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till modernare regler för bekräftelse av föräldraskap.

20 apr 2021

Hembesök under förhandsbedömning, drogtester inför umgänge samt beslut om uppföljning

Vi reder ut svaren på några av frågorna vi fick under webbinariet om Lilla hjärtat den 17 november.

20 nov 2020

Nya adoptionsregler från och med 1 september

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

Nu kompletteras JP Familjenet med lagkommentarer inom det familjerättsliga området

Lagkommentarer till föräldrabalken samt lagen om särskild företrädare för barn finns nu att läsa i JP Familjenet.

22 maj 2017

Motvillig tvillingpappa är far till båda barnen – ny analys i JP Socialnet och JP Familjenet

JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys om ett fall från Högsta domstolen där ett gift par fick tvillingar med hjälp av provrörsbefruktning. Mannen ville inte godta faderskapet eftersom mamman hade låtit inplantera två ägg trots att mannen bara hade samtyckt till ett. 

10 nov 2015

Analys av EU:s nya arvsförordning

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015

Hur ska socialtjänst och skola agera vid barn- och tvångsäktenskap?

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

1 (denna sida) ,