Hur ska socialtjänst och skola agera vid barn- och tvångsäktenskap?

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat. Det kan också vara fråga om att en ungdom berättar att familjen planerar ett giftermål mellan den och en person i ett annat land. En annan situation är att en ungdom av fri vilja har ingått en äktenskapsliknande förbindelse i Sverige. För att socialtjänst och skola ska kunna agera rätt krävs kunskap om vad lagen säger om fenomenet barn- och tvångsäktenskap. Natalie Glotz Stade redogör i analysen för de mest relevanta bestämmelserna. Analysen finns publicerad i JP Socialnet.

Är du ännu inte användare av JP Socialnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 5 jun 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Familjenet

    Tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • Lagkommentar till socialförsäkringsbalken

    Lagkommentaren är skriven av bland andra Sara Stendahl, Ola Holmén och Finn Kronsporre och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i balken.
  • Lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter

    Lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015

JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys om ett fall från Högsta domstolen där ett gift par fick tvillingar med hjälp av provrörsbefruktning. Mannen ville inte godta faderskapet eftersom mamman hade låtit inplantera två ägg trots att mannen bara hade samtyckt till ett. 

10 nov 2015