Hur ska socialtjänst och skola agera vid barn- och tvångsäktenskap?

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat. Det kan också vara fråga om att en ungdom berättar att familjen planerar ett giftermål mellan den och en person i ett annat land. En annan situation är att en ungdom av fri vilja har ingått en äktenskapsliknande förbindelse i Sverige. För att socialtjänst och skola ska kunna agera rätt krävs kunskap om vad lagen säger om fenomenet barn- och tvångsäktenskap. Natalie Glotz Stade redogör i analysen för de mest relevanta bestämmelserna. Analysen finns publicerad i JP Socialnet.

Är du ännu inte användare av JP Socialnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Senast uppdaterad 5 jun 2015

Läs mer inom rättsområdet