Analys av EU:s nya arvsförordning

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag. Läs hela analysen av vår europarättsexpert Kenneth Bratthall i JP Familjenet.

Du som inte redan är kund kan testa JP Familjenet gratis här. 

Publicerad 7 sep 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Familjenet

    Tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • Lagkommentar till föräldrabalken

    Lagkommentaren är skriven av Linnéa Brossner och Kalle Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
  • Lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter

    Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys om ett fall från Högsta domstolen där ett gift par fick tvillingar med hjälp av provrörsbefruktning. Mannen ville inte godta faderskapet eftersom mamman hade låtit inplantera två ägg trots att mannen bara hade samtyckt till ett. 

10 nov 2015