Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nu kompletteras JP Familjenet med lagkommentarer inom det familjerättsliga området

Lagkommentarer till föräldrabalken samt lagen om särskild företrädare för barn finns nu att läsa i JP Familjenet.  


JP Familjenet kompletteras med två lagkommentarer inom det familjerättsliga området!


JP Familjenet är tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på advokatbyrå, domstol eller myndighet. Den ger dig en heltäckande och uppdaterad bevakning av familjerätten och är ett uppskattat verktyg för att ta rättssäkra beslut på dess breda områden – till exempel i frågor om arv, äktenskap, vårdnad och godmanskap. Via tjänsten får du tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett gediget beslutsunderlag. Nu kompletteras tjänsten även med lagkommentarer till föräldrabalken och lagen om särskild företrädare för barn.

Föräldrabalken syftar till att behandla rättsförhållandet mellan barn och förälder. Författare till lagkommentaren för föräldrabalken är Linnéa Brossner, rättssakkunnig på Justitiedepartementet. Lagen om särskild företrädare för barn syftar till att stärka möjligheterna att tillvarata barns rättigheter när en vårdnadshavare, eller någon som står denna nära, misstänks för brott mot barnet. Författare till lagkommentaren för denna lag är Carl Gustav Tryblom, byråchef vid Justitieombudsmannen.

Lagkommentarerna ger dig stöd att förstå och tolka lagtexterna, paragraf för paragraf. De grundas på relevant material för att på ett lättillgängligt sätt vägleda dig i rättstillämpningen.

Vill du få tillgång till lagkommentarer, expertanalyser och vägledning i familjerätten? Läs mer om vår familjerättstjänst här!

Publicerad 22 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015