Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Den rätta kronologiska ordningen i så kallade trepartsärenden om faderskap

När en kvinna har fött ett barn under den tid som hon har varit gift med en man, är mannen i äktenskapet barnets presumerade far. Anses emellertid en annan man vara biologisk far till barnet kan faderskapspresumtionen hävas. 

Det biologiskt rätta faderskapet bekräftas som ett juridiskt sådant, exempelvis genom en förenklad handläggning utan rättegång i ett så kallad trepartsärende hos socialnämnden. Det finns strikta formkrav avseende hur ett trepartsärende avseende faderskap ska handläggas. 

JP Infonets expert Natalie Glotz Stade redogör här för den kronologiska gången som är föreskriven i så kallade trepartsärenden om fastställande av faderskap och hävande av en faderskapspresumtion. Ladda ner dokumentet till höger.

Publicerad 11 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015