Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ensamkommande barn får flyttas från familjehem till HVB

Målet gäller frågan om ett ensamkommande barn var i behov av en familjehemsplacering för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå eller om barnets behov kunde tillgodoses genom en placering på det HVB för ensamkommande barn som kommunen hade anvisat. 

Kammarrätten slår nu fast att pojken inte får bo kvar i det familjehem där han placerades när han först kom till Sverige. Den ensamkommande pojken hade tillfälligt placerats i ett familjehem i en annan kommun eftersom hemkommunen inte hade möjlighet att ta hand om honom. Men när hemkommunen ville flytta pojken till ett hem för vård eller boende (så kallat HVB) i den egna kommunen ville han inte flytta.

Frågan i kammarrätten var om faktumet att pojken först placerats i ett familjehem innebar att kommunen inte senare kunde besluta om en annan placering. Kammarrätten kom fram till att socialnämnden tagit hänsyn till pojkens specifika behov och bedömde att han inte behövde vara placerad i ett familjehem. Hans behov kunde istället tillgodoses genom en placering i hemkommunens HVB för ensamkommande barn. JP Infonet:s expert Natalie Glotz Stade redogör för målets upprinnelse och kammarrättens resonemang samt kommenterar domen i dokumentet som du kan ladda ner. 

Publicerad 11 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015