Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Behövs en god man eller räcker det med mindre ingripande åtgärder?

En 33-årig man ansåg att han, på grund av sin sjukdom, behövde en god man som under en längre tid tog ansvar för hela hans ekonomi. Högsta domstolen tog upp målet och frågan gällde om mannens behov kunde tillgodoses med mindre ingripande åtgärder än en god man.

Behovsbedömningen utgår bland annat från den enskildes sjukdom, och hur stort hjälpbehovet anses vara och hur andra möjligheter till bistånd ser ut, exempelvis hjälp av anhöriga och vänner. Sådant kan betyda att godmanskap inte behövs. Den som behöver bistånd ska inte utsättas för mer ingripande åtgärder än som verkligen är motiverat. 

I det aktuella fallet framgick det att sökandens hjälpbehov inte var tillfälligt. Hans behov av hjälp var också så omfattande att det behövdes en god man som biträdde honom i alla de angelägenheter som var aktuella i hans fall. Mannen skulle alltså ha en god man för att bevaka hans rätt och förvalta hans egendom. HD instruerade tingsrätten att förordna en god man.

Ta del av vår expert Lars Cleveskölds analys av fallet och hur man bedömer frågan om någon behöver en god man genom att ladda ner analysen.

Publicerad 11 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015