Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Regioner får rätt i miljardupphandling av hyrpersonal

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024

AI och arbetsrätten – vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet?

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

Terrorhot och arbetsliv

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Beslut om att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

HD frikänner polisman i åtal om tjänstefel

Högsta domstolens bedömning av kroppsbesiktning och kroppsvisitering: Frikänner polisman i åtal om tjänstefel. Läs mer om domen här!

4 sep 2023

Bolt har inget arbetsmiljöansvar för kurirer som utför matleveranser åt bolaget

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023

Regeringen vill stärka drivkrafterna till arbete för nyanlända

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Stor risk för diskriminering i samband med rekrytering

I en ny forskningsöversikt samlar Diskrimineringsombudsmannen aktuell forskning om diskriminering i rekryteringssituationer.

25 aug 2023

Ny rapport om diskriminering: ett utbrett samhällsproblem

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatser ska uppdateras

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Arbetsplatser som är vanliga bland unga inspekteras

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023

HFD-mål om arbetsskada vid hemarbete

Vad krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen nu prövat.

25 apr 2023

Kvinna könsdiskriminerades vid rekrytering

En kvinna blev bortsållad i rekryteringsprocessen på grund av att arbetsgivaren ansåg att arbetet var för fysiskt krävande för kvinnor. DO bedömer att det var könsdiskriminering.

24 apr 2023

Viktigt med rutiner för utlämnande av allmänna handlingar i semestertider och vid klämdagar

Läs mer om hur myndigheter ska vara tillgängliga i denna analys skriven av vår jurist Maria Bjurholm.

24 apr 2023

Dödligheten på grund av arbetsrelaterad stress bedöms öka i framtiden

Varje år dör drygt 700 personer av jobbstress och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Det visar en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.

28 mar 2023

Man döms för förberedelse till olovlig avlyssning

En man döms för förberedelse till olovlig avlyssning efter att ha placerat avlyssningsutrustning i sin chefs arbetsrum. Det framgår av en ny hovrättsdom.

24 mar 2023

Föräldraledig sjuksköterska missgynnades inte i lönerevision

Arbetsdomstolen finner i en ny dom att det inte finns något samband mellan kvinnans föräldraledighet och att hon fått en lägre löneökning än året innan.

7 feb 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,