Stor risk för diskriminering i samband med rekrytering

arbetsliv-diskriminering-i-samband-med-rekrytering-huvudbild.jpg

I en ny forskningsöversikt samlar Diskrimineringsombudsmannen (DO) aktuell forskning om diskriminering i rekryteringssituationer.

I forskningsöversikten ”Rekrytera utan att diskriminera” har DO samlat forskning om diskriminering i samband med rekrytering på den nordiska arbetsmarknaden. Resultaten från översikten visar tydligt att vissa människor blir bortvalda på ett sätt som kan vara diskriminerande redan innan de har blivit kallade till intervju.

Det handlar till exempel om forskning som visar att personer med funktionsnedsättning eller personer med arabiskklingande namn mer sällan kallas till intervjuer trots likvärdiga meriter med andra sökande.

Flera studier visar även att andelen positiva svar på jobbansökningar minskar med stigande ålder och att det är en tendens som visar sig redan från 40-årsåldern.

Av forskningsöversikten framgår också att det finns kunskapsluckor om risker för diskriminering. Det gäller såväl i rekryteringsprocessens olika faser som om risker för diskriminering avseende flera av diskrimineringsgrunderna.

Publicerad 25 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023