Arbetsplatser som är vanliga bland unga inspekteras

arbetsliv-arbetsplatser-som-ar-vanliga-bland-unga-inspekteras.jpg

Ungdomar löper större risk än andra att råka ut för olyckor på jobbet och är överrepresenterade i statistiken över anmälda arbetsskador. Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

Många unga sommarjobbar inom handel och restaurang, tillverkning, på lager, med fastighetsservice eller inom omsorgen. Det är också här som de flesta arbetsolyckorna sker som anmäls.

Under de senaste fem somrarna har 7 200 ungdomar mellan 16 och 24 år anmält att de skadats i arbetsolyckor med sjukfrånvaro (gäller i juni, juli, augusti). De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över transportmedel, som truckar. Det är också vanligt med belastningsskador som orsakas av tunga lyft inom omsorgen och olyckor som involverar verktyg, till exempel vassa knivar.

I år fokuserar Arbetsmiljöverket på branscherna hotell, restaurang och café, detalj- och partihandeln, camping, vandrarhem och fastighetsskötsel.

De inspektioner som myndigheten tidigare gjort i branscher med många ungdomar visar att det ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön.

Publicerad 5 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023