Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

HD frikänner polisman i åtal om tjänstefel

arbetsliv-HD-frikanner-polisman-i-atal-om-tjanstefel-huvudbild.jpg

En polisman misstänkte att en fjortonårig pojke hade på sig narkotika och bestämde sig för att kroppsvisitera honom. Pojken visade sitt könsorgan för att bevisa att han inte förvarade narkotika där. Tingsrätten och hovrätten ansåg att polismannens agerande utgjorde tjänstefel eftersom det saknas lagligt stöd för agerandet. HD friar polismannen och menar att det faktum att polismannen i samband med undersökningen kunde se pojkens könsorgan inte innebär att det var fråga om en kroppsbesiktning.

Bakgrund

En man som arbetade som polis misstänkte att en fjortonårig pojke hade narkotika på sig och genomförde en grundlig kroppsvisitation av honom. Pojken fick dra ner sina byxor och lyfta på linningen till kalsongerna så att polisen kunde se att pojken inte förvarade någon narkotika. Tingsrätten dömde polismannen för tjänstefel och menade att kroppsbesiktningen skedde utan stöd i lag. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut. Vad gäller händelseförloppet fann hovrätten däremot att det inte var visat att polisen uppmanade pojken att lyfta på sitt könsorgan.

Gällande rätt

Det finns en skillnad mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitering enligt lagtexten. Bedömningen av om en handling klassificeras som kroppsvisitation eller kroppsbesiktning baseras på vad undersökningen är avsedd för: antingen det som en person bär eller har på sig, eller personens faktiska kropp. En kroppsvisitering innebär att man undersöker kläder och andra föremål som någon bär eller har med sig, enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken (RB). Genomförandet av en kroppsvisitation måste ske på ett respektfullt sätt som respekterar personens integritet, vilket följer av 28 kap. 13 § RB.

En kroppsbesiktning innebär att man utför en undersökning av människokroppens yttre eller inre och även att man tar prover från kroppen för undersökning, enligt 28 kap. 12 § RB.

För att genomföra en kroppsvisitering på en person som är under 15 år som är misstänkt för brott, måste misstanken gälla ett brott som har fängelsestraff som påföljd. Däremot krävs det för kroppsbesiktning av en person under 15 års ålder att misstanken gäller utförande, försök, förberedelse eller stämpling till ett brott med ett minimistraff på ett års fängelse. Detta regleras genom 36 och 36 a §§ lagen om unga överträdare (1964:167), LUL.

Högsta domstolens bedömning

Högsta domstolen (HD) börjar med att undersöka skillnaden mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitering. Därefter granskar HD om undersökningen som polismannen utförde på den fjortonåriga pojken utgjorde en kroppsbesiktning på grund av att den inneburit att han kunde se pojkens könsorgan. HD menar att det är klart att en yttre undersökning av någons kropp också kan utgöra en kroppsbesiktning.

HD bedömer att polismannen endast uppmanade pojken att visa att han inte gömde narkotika i kalsongerna. Pojken hade själv lättat på linningen till kalsongerna som ett resultat av detta, vilket möjliggjorde för polismannen att se hans könsorgan. Undersökningen avsåg pojkens kalsonger och inte hans kropp. Att polismannen i samband med undersökningen kunde se pojkens könsorgan innebär inte att handlade om kroppsbesiktning. HD ändrar hovrättens dom och friar mannen från åtalet för tjänstefel.

Av Ihssan Alqabarah, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Referat av Högsta domstolens dom 2023-05-30, mål nr B 3674-22. 

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 4 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy