Kvinna könsdiskriminerades vid rekrytering

arbetsratt-Kvinna-konsdiskriminerades-vid-rekrytering.jpg

En kvinna som hade sökt arbete som installatör blev bortsållad i rekryteringsprocessen på grund av att arbetsgivaren ansåg att arbetet var för fysiskt krävande för kvinnor. Diskrimineringsombudsmannen (DO) bedömer att det var könsdiskriminering och begär nu att företaget betalar diskrimineringsersättning om 100 000 kronor till kvinnan.

DO:s bedömning är att arbetsgivaren har tagit beslutet baserat på en föreställning att kvinnor inte kan ha den fysiska förmåga som krävs, utan att ha gjort en individuell bedömning av kvinnans meriter och personliga förutsättningar.

Om företaget sätter sig emot DO:s begäran kommer en stämningsansökan lämnas in till Arbetsdomstolen.

Publicerad 24 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023