Ny rapport om diskriminering: ett utbrett samhällsproblem

arbetsliv-Ny-rapport-om-diskriminering.jpg

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige. Rapporten visar att diskriminering är ett utbrett samhällsproblem och att det förekommer inom alla områden i samhället.

Diskriminering är ett utbrett och komplext samhällsproblem. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen, DO, om diskrimineringen i det svenska samhället.

– Att det är så många människor som lever med utsattheten det innebär att uppleva diskriminering är ett problem som samhället måste ta på stort allvar. Jag hoppas att vi med den här rapporten kan bidra till att identifiera och synliggöra hur det ser ut. Kunskap om diskriminering är en förutsättning för att kunna motverka den, säger DO Lars Arrhenius.

Särskilt stora risker i skolan och i arbetslivet


Alla kan utsättas för diskriminering. Rapporten visar dock att risken att bli utsatt är större för vissa grupper av individer och att riskerna att utsättas är särskilt stora i skolan och i arbetslivet.

I skolan är det många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som utsätts för diskriminering. Ett återkommande problem är att de inte får det stöd de behöver för att nå skolans kunskapsmål.

I arbetslivet är det personer som har en viss etnisk eller religiös tillhörighet som särskilt utsätts för diskriminering. Diskrimineringen sker ofta i form av trakasserier eller misstänkliggöranden och drabbar inte minst de som bär synliga kännetecken för en viss etnisk eller religiös tillhörighet.

Den första rapporten av många


Rapporten är den första i en ny serie där DO årligen ska ge en övergripande bild av diskrimineringen i Sverige. Rapporten är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för att motverka diskriminering.

Publicerad 5 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023