Riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatser ska uppdateras

arbetsliv-riktlinjerna-for-alkoholproblem-pa-arbetsplatser-ska-uppdateras.jpg

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska se över riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De befintliga riktlinjerna är från 2016 och nu gör nya forskningsrön att riktlinjerna behöver uppdateras. Den nya utgåvan beräknas vara klar hösten 2023. Utgåvan ska innehålla riktlinjer som återspeglar kunskapsläget och som enkelt kan användas på arbetsplatser.

– Inom flertalet områden har tidigare kunskapsläge etablerats än mer och inom enstaka områden har mer kunskap tillkommit. Inom internetbaserad intervention till exempel har det skett en stor kunskapsutveckling som visar att e-behandling är ett bra komplement eller alternativ till face-to-face, säger Ulric Hermansson, forskare och universitetslektor vid Karolinska institutet.

Att kombinera flera åtgärder ger bäst resultat


Forskningen visar att en arbetsplats bör vidta en kombination av åtgärder för att på ett framgångsrikt sätt arbeta preventivt med alkoholproblem. Åtgärderna kan till exempel vara att

 • ha en skriven policy
 • informera anställda om alkoholvanor och dess risker
 • utbilda arbetsledare och chefer i att förebygga och hantera alkoholproblem
 • erbjuda screening och rådgivning av alkoholvanor
 • göra tester för att kontrollera nykterhet
 • genomföra rehabiliteringsinsatser i större och mindre omfattning.

Enligt en rapport har ungefär fyra procent av befolkningen i åldrarna 17–84 år ett alkoholberoende, och merparten av dem finns i arbetslivet.

–  Förhoppningen är att alkoholfrågan blir en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Ulric Hermansson.

Publicerad 5 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023