Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeringen vill stärka drivkrafterna till arbete för nyanlända

arbetsliv-Arbete-for-nyanlanda-huvudbild.jpg

Den som får både etableringsersättning och etableringstillägg eller bostadsersättning har enligt regeringen svagare ekonomiska incitament att arbeta jämfört med andra. Det kan bidra till lång tid i arbetslöshet och utanförskap. 

Regeringen har därför beslutat att en utredare ska analysera om regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen innehåller tillräckligt starka incitament för att den nyanlända ska börja arbeta. Utredaren ska också föreslå ett nytt mål för integrationspolitiken för att betona individens eget ansvar för att bli en del av samhället.

Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Publicerad 28 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy