Logga in

Glömt ditt lösenord?

HFD-mål om arbetsskada vid hemarbete

arbetsliv-HFD-mal-om-arbetsskada-vid-hemarbete.jpg

Vad krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) nu prövat. 

HFD har prövat två fall där de försäkrade har arbetat hemifrån och skadat sig. I det ena fallet sammanstötte en kvinna med sin hund innan hon skulle gå ut med den. I det andra fallet sammanstötte en man med sin son när han skulle fixa en datorsladd. Domstolen har konstaterat att vid arbete i hemmet uppkommer en gränsdragningsproblematik när det gäller vad som hör till arbetslivet respektive till privatlivet. Det finns därför anledning att inta en viss restriktivitet när det gäller bedömningen av om det föreligger ett samband mellan ett olycksfall som inträffar i hemmet och den försäkrades arbete.

HFD har ansett att en första förutsättning är att olyckan inträffar när den försäkrade utför sitt arbete. En andra förutsättning är att olyckan inte till övervägande del har sin grund i privatlivet. Domstolen även bedömt att det saknar betydelse om arbetet i hemmet har skett frivilligt eller om det har varit beordrat av arbetsgivaren.

I båda fallen som HFD prövat fann domstolen att det inte var fråga om arbetsskada. De enskilda hade därför inte rätt till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen.

Publicerad 25 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy