HFD-mål om arbetsskada vid hemarbete

arbetsliv-HFD-mal-om-arbetsskada-vid-hemarbete.jpg

Vad krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) nu prövat. 

HFD har prövat två fall där de försäkrade har arbetat hemifrån och skadat sig. I det ena fallet sammanstötte en kvinna med sin hund innan hon skulle gå ut med den. I det andra fallet sammanstötte en man med sin son när han skulle fixa en datorsladd. Domstolen har konstaterat att vid arbete i hemmet uppkommer en gränsdragningsproblematik när det gäller vad som hör till arbetslivet respektive till privatlivet. Det finns därför anledning att inta en viss restriktivitet när det gäller bedömningen av om det föreligger ett samband mellan ett olycksfall som inträffar i hemmet och den försäkrades arbete.

HFD har ansett att en första förutsättning är att olyckan inträffar när den försäkrade utför sitt arbete. En andra förutsättning är att olyckan inte till övervägande del har sin grund i privatlivet. Domstolen även bedömt att det saknar betydelse om arbetet i hemmet har skett frivilligt eller om det har varit beordrat av arbetsgivaren.

I båda fallen som HFD prövat fann domstolen att det inte var fråga om arbetsskada. De enskilda hade därför inte rätt till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen.

Publicerad 25 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023