Man döms för förberedelse till olovlig avlyssning

arbetsliv-Man-doms-for-forberedelse-till-olovlig-avlyssning.jpg

En man som placerat avlyssningsutrustning i sin chefs arbetsrum döms för förberedelse till olovlig avlyssning. Hovrätten bedömer att det inte är visat att han faktiskt har avlyssnat kvinnan, utan endast att mannen placerade avlyssningsutrustningen i arbetsrummet och att han avsåg att avlyssna henne.

Bakgrund

En man var anställd som kommunikatör i ett bolag och hade under en tid ett förhållande med sin chef. Efter en tid avslutade chefen förhållandet och menade att uppbrottet grundade sig i att mannen var kontrollerande och svartsjuk.

Efter uppbrottet visade sig mannen veta saker som chefen pratade om på sitt kontor, och hon började därför misstänka att hon blev avlyssnad. Mannen deltog bland annat i ett samtal med en utomstående person i vilket han, enligt chefen, ordagrant återgav saker som hon tidigare sagt i ett telefonsamtal i sitt arbetsrum. Med anledning av misstankarna började chefen tillsammans med en kollega leta på kontoret efter någon typ av avlyssningsutrustning, och hittade en sådan.

Åklagaren väckte åtal om i första hand olovlig avlyssning och i andra hand förberedelse till olovlig avlyssning. Med anledning av att det inte påträffats några inspelningar bedömde tingsrätten dock att det inte var tillräckligt bevisat att mannen faktiskt hade avlyssnat sin chef. Han kunde därför inte dömas för olovlig avlyssning, utan endast för förberedelse till olovlig avlyssning.

Gällande rätt

För att placeringen eller monteringen av ett tekniskt hjälpmedel ska vara straffbar krävs att det har skett med uppsåt att utföra olovlig avlyssning. Enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken döms bland annat den som olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar samtal mellan andra, vartill allmänheten inte har tillträde och som personen själv inte deltar i, för olovlig avlyssning.

Hovrättens bedömning

Hovrätten instämmer med tingsrättens bedömning om att det inte är visat att mannen faktiskt har avlyssnat chefen. Han kan därför inte dömas för olovlig avlyssning. Däremot är det visat att mannen placerade avlyssningsutrustningen i arbetsrummet och att han avsåg att avlyssna sin chef när han själv inte var med. Mannen döms därför till dagsböter för förberedelse till olovlig avlyssning.

Av Clara Eriksson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 24 mar 2023

Clara Eriksson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023