Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

IMY granskar DO

DO har anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål.

25 okt 2021

Beslut att inte inleda tillsyn är inte överklagbart

Läs förvaltningsrättens bedömning i målet.

25 okt 2021

Rektors rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan

En analys av JP Infonets expert Lars Clevesköld gällande rektorers rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan.

21 okt 2021

Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling

Enligt Riksrevisionens granskning behöver statens suicidförebyggande arbete utvecklas inom flera områden. 

21 okt 2021

Barnvaccination mot covid-19 i skolan

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021

Påföljd för oaktsam våldtäkt

HD:s avgörande ”Oaktsamhet och art” kan innebära att fler gärningsmän döms till mer ingripande straff.

19 okt 2021

Föreningsfriheten begränsas – förslagen för oss mot en brytpunkt

De nya förslagen innebär långtgående inskränkningar i opinionsfriheterna skriver medierättsexpert Nils Funcke.

18 okt 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

Den nya mordbestämmelsen för tredje gången: Säger Högsta domstolen egentligen något nytt?

Det tredje avgörandet rörande 2020 års mordbestämmelse handlar om under vilka förutsättningar som livstids fängelse bör kunna dömas ut.

14 okt 2021

Stabila betyg för eleverna i årskurs 9 under pandemin

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021 påvisar stabila betyg.

12 okt 2021

Utbildningsdepartementets viktiga budgetsatsningar

Utbildningsdepartementet vill stärka Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.  

12 okt 2021

Stort bortfall av uppgifter påverkar statistiken

Upphandlingsmyndigheten har analyserat de uppgifter för statistikändamål som samlas in från registrerade annonsdatabaser.

12 okt 2021

Ändringar i upphandlingslagarna 2022

Läs mer om lagförslaget här.

8 okt 2021

Obligatoriskt språkkrav var inte oproportionerligt

Det kommer kammarrätten fram till i en ny upphandlingsdom.

8 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss med förslag på ändringar i bland annat TF och YGL.

5 okt 2021

Kommunnämnd förlorade avfallstvist

MÖD kommer fram till att det finns skäl för inhibition.

5 okt 2021

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskar

Det visar en statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidrag från Boverket.

4 okt 2021

Gå till sida: 9, 10, 11, 12, 13 (denna sida), 14, 15, 16, 17,