Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023

”Lagkommentarerna hjälper till att förklara vad som avses med de olika förbuden, begreppen och undantagen”

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

Ny förordning om en andra omgång av elstöd

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023

Nytt stöd om att förhandla vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd som går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna.

14 mar 2023

Tillåtet att förbjuda negativa prisposter

HFD har i mål 766-22 behandlat frågan om en upphandlande myndighet får ställa upp obligatoriska krav i en upphandling som innebär att delpriserna i anbudet inte får understiga noll kronor. Läs vår analys kring målet!

14 mar 2023

Vad har huvudmannen för ansvar när arbetet kring kränkande behandling delegerats till rektor?

Är huvudmannen skyldig att följa upp varje enskilt ärende trots att det är delegerat till rektor? Vår skoljurist besvarar frågan!

10 mar 2023

Lagändringar kring antibiotikaanvändning i djurhållningen

Regeringen har beslutat om utfärdande av lagändringar för anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet. Ändringarna bidrar till en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och till arbetet mot antimikrobiell resistens. 

10 mar 2023

Ny rapport om avtalsuppföljning

Det finns brister i avtalsuppföljningen inom offentlig upphandling. Det visar en ny forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

10 mar 2023

Ändringar i jordförvärvslagen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023

Kan personal på en APL-plats utsätta elev för kränkande behandling?

Omfattas personalen på en APL-plats av 6 kap. 9 § skollagen eller faller de utanför kretsen "personal"? Läs juristens svar!

9 mar 2023

Kommun bröt mot LOU genom att tilldela ett bolag prisavdrag

Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

8 mar 2023

Stjärnfallet och den stellariska allemansrätten

I ett medialt uppmärksammat mål om en nerfallande meteorits öde i Uppland uppstod frågan om vem som har äganderätten till meteoriten. I denna analys diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin målet.

8 mar 2023

Hur ska begreppet ”anser” tolkas när det gäller kränkande behandling?

Vår skoljurist Janna Sundberg svarar på frågan.

8 mar 2023

Kommunfullmäktigeledamöters hemadresser omfattas av personalsekretess

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Gränsen för straffbar oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder

Avgörandet ”Chattkontakten” innehåller vägledande uttalanden för oaktsamhetsbedömningen i förhållande till att målsäganden inte uppnått viss ålder. 

6 mar 2023

HFD och kamerabevakning i Uppsala

I ett färskt avgörande från HFD prövas frågan om en kommuns möjlighet att kamerabevaka två brottsutsatta torg dygnet runt. Vår expert Didrik Värmon analyserar domen. 

6 mar 2023

Berättade om den egna brottsligheten, fick strafflindring

I ”De två narkotikadistributörerna” behandlar Högsta domstolen frågan om två personer ska få strafflindring efter att de själva berättat om den egna brottsligheten och slutar med att de två åtalade personerna får två års strafflindring vardera.

3 mar 2023

Kammarrätten gör intressanta uttalanden i Google-fallet

I denna analys behandlar vår dataskyddsexperten Monika Wendleby avgörandet.

28 feb 2023

Beslut om att behandla personuppgifter i skolplattform ska motiveras

En kommun fattade ett beslut om behandling av personuppgifter i en skolplattform. JO konstaterar att det fanns stora brister i det första beslutet, och att kommunen inte heller hade lagstöd för att ändra det.

28 feb 2023

Regions e-posthantering granskas

IMY inleder nu en granskning för att ta reda på om en regions e-posthantering strider mot GDPR.

27 feb 2023

8 , 9 , 10 , 11 , 12 (denna sida) , 13 , 14 , 15 , 16 ,