Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vaccinkritisk sjuksköterska förlorar legitimationen

Ansvarsnämnden återkallar legitimationen för en sjuksköterska som har uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal för 1177 Vårdguiden. Hon anmäldes till IVO av sin chef efter att en privatperson hört av sig med klagomål om rådgivningen. När vårdgivaren lyssnade igenom ett större antal rådgivningssamtal framkom ett tydligt mönster av samma budskap.

Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmälde en sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och yrkade om en treårig prövotid med prövotidsplan för henne. IVO anförde att hon hade varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och att oskickligheten kunde befaras få betydelse för patientsäkerheten. Hon kunde enligt IVO även på grund av andra omständigheter befaras vara olämplig att utöva yrket som sjuksköterska.

Sjuksköterskan hade arbetat hos 1177 Vårdguiden med att ge sjukvårdsrådgivning per telefon. Hennes ansvarige chef hade anmält henne till IVO efter att under hösten 2021 ha kontaktats av en privatperson som reagerat på att sjuksköterskan hade uttryckt sig tydligt vaccinationskritiskt under ett rådgivningssamtal. Verksamhetschefen lyssnade på det inspelade samtalet och bekräftade att innehållet rörande covid-19 och vaccinationer varken var sakliga eller förenliga med rådande kunskapsläge, riktlinjer eller rekommendationer. När vårdgivaren lyssnade igenom ett större antal av sjuksköterskans rådgivningssamtal framkom ett tydligt mönster av samma budskap. Många av de symptom som inringarna sökte rådgivning för tolkade sjuksköterskan som biverkningar av vaccin. Hon uppmanade även inringarna att själva hitta information genom att söka på internet efter ”biverkningar Pfizer” respektive att läsa på en vaccinationskritisk hemsida. I den skriftliga journalföringen utelämnade sjuksköterskan dock dessa råd.

Sjuksköterskan uppgav bland annat att hon inte kände igen sig i IVO:s bedömning och att hon motsatte sig prövotid. Hon motsatte sig även att hennes råd hade kunnat medföra någon vårdskada och tyckte att hon hade gett patienterna råd så att de själva kunde välja hur de vill ha det. Hon beklagade dock att hennes dokumentation hade varit bristfällig. Hon var 70 år gammal och ångrade att hon hade bejakat regionens uppmaning till alla sjuksköterskor som inte var i tjänst att komma in och jobba. Sjuksköterskan ansökte sedan själv om att hennes legitimation skulle återkallas, enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Ansvarsnämndens bedömning

En legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade begär det och det inte finns hinder mot återkallelse från allmän synpunkt. Sjuksköterskan har ansökt om att hennes legitimation som sjuksköterska ska återkallas. IVO har i anmälan yrkat att ansvarsnämnden ska besluta om en treårig prövotid och att nämnden ska fastställa den prövotidsplan som föreslagits, men har efter att sjuksköterskan själv begärt återkallelse tillstyrkt hennes ansökan. Något hinder mot återkallelse har inte framkommit.

Kvinnans legitimation som sjuksköterska ska därför återkallas.

Referat av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 2024-01-29 dnr 24.1-80455/2023.

Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet.

Kurstips: Lex Maria och klagomålshantering i vården – den 18 juni

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. I den här kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar och mycket mer. Läs mer och anmäl dig här >

Publicerad 8 apr 2024

Jenny Blomqvist

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy