Logga in

Glömt ditt lösenord?

Uppsägning av hyresavtal på grund av brottslighet

fastighet-uppsagning-av-hyresavtal-pa-grund-av-brottslighet-huvudbild.jpg

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar. Regeringen föreslår även att våldsutsatta kvinnor ska få ett stärkt hyresrättsligt skydd.

Förslagen innebär bland annat att

  • ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen, eller någon som hyresgästen ansvarar för, har begått brott som försämrar närmiljön för dem som bor i omgivningen
  • uppsägning ska kunna ske om en bostad eller lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet
  • hyresgästens skyldighet att bevara tryggheten inom fastigheten ska tydliggöras och skärpas.

Uppsägning ska kunna ske även när brottsligheten begås på ett längre avstånd från lägenheten, till exempel på en näraliggande lekplats eller skolgård eller i anslutning till en tunnelbaneuppgång. Om en hyresgäst begår brott som kan väntas leda till hämndåtgärder mot lägenheten, fastigheten eller dess omgivning kan det också leda till uppsägning.

Regeringen lämnar även förslag som stärker det hyresrättsliga skyddet för den som utsatts för våld av en närstående. Förslagen innebär bland annat att

  • hyresgäster som begår brott mot en närstående ska kunna sägas upp i större utsträckning
  • förstärkta möjligheter för den brottsutsatta att få ta över hyresavtalet för egen del
  • bättre förutsättningar för en brottsutsatt hyresgäst att få behålla hyresavtalet vid en uppsägning.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 31 maj 2024.

Publicerad 22 mar 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024