Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kan vi kräva att barnen tar med sig egna skridskor?

Idrottsläraren i en grundskola tänkte att alla elever kunde ta med sig egna skridskor hemifrån. Läs JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reda ut vad som gäller enligt skollagen om avgiftsfrihet.

7 dec 2021

Reglerna som gäller upphandling ska förenklas

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förenklingar i upphandlingslagstiftningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2022. 

6 dec 2021

Erbjuder skolan barnen tillräckligt med inflytande för att uppfylla barnkonventionen?

Enligt Organisationen Friends senaste rapport upplever majoriteten av barnen mellan årskurs 6 och 9 att de saknar inflytande i skolans trygghetsarbete.

6 dec 2021

Särskilda skäl för en avtalstid på sju år förelåg ej

Det kommer kammarrätten fram till i sitt beslut där en myndighet upphandlade ramavtal för byggentreprenader genom ett öppet förfarande enligt LOU.

6 dec 2021

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Nu finns en ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet. Den är skriven av våra framstående experter inom fastighetsrätt.

6 dec 2021

Delvis ja till förslag om stärkt skydd för hyresgäster

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

2 dec 2021

Lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd

Regeringen har presenterat ett förslag på en ny strandskyddslagstiftningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.

2 dec 2021

”Den livshotande sjukdomen” – Billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning

En analys om billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning, författad av JP Infonets expert Erik Svensson.

30 nov 2021

Flera lösningar till digital samarbetsplattform för offentlig sektor

En arbetsgrupp bestående av åtta representanter har identifierat flera lösningar till digital samarbetsplattform.

30 nov 2021

Ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen

En propositionssamanfattning om ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen författad av JP Infonets Maria Bjurholm. 

30 nov 2021

Föreningsfriheten ska kunna begränsas för terroristorganisationer

En propositionssammanfattning om föreningsfrihet och terroristorganisationer författad av JP Infonets Sonya Friberg.

30 nov 2021

JO-kritik mot nämnd som beräknat ankomstdagen för inkomna handlingar fel

Ta del av JP Infonets expert, Magnus Åhammars, analys där han förklarar och reder ut JO-beslutet.

29 nov 2021

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Beslut rörande klagomål är överklagbara

Monika Wendleby har analyserat en intressant dom från kammarrätten som öppnar upp för att besluten ska kunna överklagas.

22 nov 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

SKR:s väntetidsdatabas granskas av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning av Sveriges Kommuner och Regioners nationella väntetidsdatabas.

22 nov 2021

Slopad straffreduktion för unga vuxna vid allvarlig brottslighet

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Fler åtgärder krävs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021

Gå till sida: 7, 8, 9, 10, 11 (denna sida), 12, 13, 14, 15,