Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.

Nästan alla Sveriges kommuner använder JP Skolnet. Tjänsten passar för dig som arbetar som förvaltningschef, rektor, skolkurator eller skolpsykolog inom offentlig eller privat verksamhet. Med JP Skolnet har du ett rättsligt stöd i skoljuridiska frågor och tillgång till de senaste lagändringarna, domarna och besluten. 

Tjänsten är en stor kunskapsbank med analyser, referat av domar och beslut, lagkommentarer till varje paragraf i skollagen och en stor frågebank. Tjänsten innefattar regelverket för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Här kan du få svar på frågor om bland annat skolplikt, betyg, bidrag på lika villkor, kränkande behandling och tillsynsansvar.

I JP Skolnet får du tillgång till:

  • 80 blanketter och checklistor
  • 500 expertanalyser
  • över 1 400 frågor och svar  
  • över 2 440 referat
  • över 5 470 domar och beslut

Vår redaktion med jurister, våra skolrådgivare och våra experter från bland annat kommuner och universitet vägleder dig genom skoljuridiken. JP Skolnet ger dig stöd i din handläggning och ditt beslutsfattande. Med nyhetsbrevet två gånger i veckan håller du dig uppdaterad. 

Du hittar det du söker via ämnesingångar eller tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion. Du kan skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.

Så tycker våra kunder

Joakim Gestberg
"Jag använder ofta JP Skolnet. Den är tydlig, det är lätt att hitta och den har en mycket bra sökfunktion. Särskilt bra och användbar tycker jag att skollagen med lagkommentarer är."

Joakim Gestberg, Skolchef - Utvecklingspedagogik Sverige AB

"Databaserna är en guldgruva att ösa kunskap ur. JP Infonets tjänster är kompetensutvecklande och ger varje dag en god omvärldsbevakning"

Rickard Nilsson, Direktör, Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad

"Vi hittar alltid det vi letar efter snabbt och smidigt"

Catarina Willman, Ekonomichef - Vansbro kommun

Vi uppskattar att JP Infonet är kunniga, proffsiga och har den senaste informationen om rättsfallen inom skoljuridikområdet.

Ing Marie Sundling, Utredningssekreterare - Barn- och utbildningsförvaltningen i Söderhamns kommun