Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Pojke med svår synnedsättning och låg utvecklingsnivå beviljas plats i specialskolan

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

Fortsatt stor skillnad mellan placerade barn och jämnåriga gällande skolgång

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Regeländringar på skolområdet 1 januari 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022

Får kommuner kvitta ett underskott mot tidigare års överskott vid beräkning av grundbelopp?

En kommun som hade gått med underskott i verksamheten för förskoleklass och fritidshem valde att kvitta underskottet mot tidigare års överskott. JP Infonets redaktör och jurist Maria Bjurholms sammanfattar domen.

13 jan 2022

Kan vi kräva att barnen tar med sig egna skridskor?

Idrottsläraren i en grundskola tänkte att alla elever kunde ta med sig egna skridskor hemifrån. Läs JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reda ut vad som gäller enligt skollagen om avgiftsfrihet.

7 dec 2021

Erbjuder skolan barnen tillräckligt med inflytande för att uppfylla barnkonventionen?

Enligt Organisationen Friends senaste rapport upplever majoriteten av barnen mellan årskurs 6 och 9 att de saknar inflytande i skolans trygghetsarbete.

6 dec 2021

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Proposition om ämnesbetyg för gymnasiet

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

Rektors rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan

En analys av JP Infonets expert Lars Clevesköld gällande rektorers rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan.

21 okt 2021

Barnvaccination mot covid-19 i skolan

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021

Stabila betyg för eleverna i årskurs 9 under pandemin

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021 påvisar stabila betyg.

12 okt 2021

Utbildningsdepartementets viktiga budgetsatsningar

Utbildningsdepartementet vill stärka Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.  

12 okt 2021

Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling

Regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. 

14 sep 2021

Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts?

Bestämmelsen om elevens nuvarande skola ska lämna över uppgifter för att underlätta övergången för eleven.

14 sep 2021

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan upphävs på grund av slarv i barnkonsekvensanalysen

Domstolen menar att kommunen inte tagit ställning till om förändringarna är för barnens bästa eller inte.

3 sep 2021

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson svarar på några frågor inför Socialrättsdagen den 8 september.

1 sep 2021

Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag.

24 aug 2021

Insatser för ökad lärarkompetens

Sedan den 1 juli finns ett antal förändringar i skollagen avsedda för att höja lärarkompetensen. 

24 aug 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,