Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vad har en rektor rätt att få veta från en skolkurator?

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

Skolskjuts upphandlades på fel sätt

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Fler behöriga lärare ute i skolorna

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

När har ett meddelande kommit in till en myndighet?

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Ritningar över skolas kameraplaceringar omfattas av sekretess

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Elev som nekats koshermat får ersättning

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

Kamerabevakning på skolor ska vara proportionerlig och en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

Utökad rätt att studera nationella minoritetsspråk i gymnasiet

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Har elever som inte är skolpliktiga rätt till skolskjuts?

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Utredning om nationell skolpengsnorm

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett system för resursfördelning som utgår från en nationellt bindande skolpengsnorm för bland annat förskoleklassen och grundskolan.

23 nov 2023

Regeringsuppdrag om val och användning av lärverktyg

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023

Rektors agerande strider mot lagen – DO kräver ersättning

DO bedömer att en rektorns agerande har varit en överträdelse av diskrimineringslagen och begär ersättning.

31 okt 2023

Grönt ljus för skola att kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

 I sitt beslut konstaterar IMY att bevakningen på dagtid har varit motiverad på vissa platser för att komma åt problem med anlagda bränder.

17 okt 2023

Behörigheten till gymnasiet stabil visar ny statistik

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Kan en ansökan om uppskjuten skolplikt beviljas i efterhand?

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

Lärplattformen Vklass granskas av IMY

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,