Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Är det tillåtet med skolavslutning i kyrkan?

Vår skoljurist Maria Bjurhom svarar på frågan. 

3 jun 2022

Får föräldrar fotografera skolavslutningen?

Vår skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

3 jun 2022

Vart femte barn har utsatts för kränkningar

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. Det visar Rädda Barnens nya undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

3 jun 2022

Går det att ge undantag från skolplikt innan barnet börjat skolan?

Vår skoljurist Maria Bjurholm svarar på frågan!

2 jun 2022

Ja till ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

9 maj 2022

Kan en kommun dra in tilläggsbeloppet om kommunen anser att skolan brister i att ge eleven stöd?

En skola har fått tilläggsbelopp för en elev som inte kommer till skolan. Kommunen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att vända elevens frånvaro till närvaro. Kan kommunen dra in tilläggsbeloppet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

29 apr 2022

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022

Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Det visar bland annat Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2021/22.

8 apr 2022

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan strider inte mot barnkonventionen

Domstolen menar att beslutet uppfyller barnkonventionens krav. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer kommunens beslut.

8 apr 2022

Kan en huvudman erbjuda särskilt stöd i form av distans/fjärrundervisning?

Vår skoljurist Maria Bjurholm svarar på frågan! 

7 apr 2022

Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn som har flytt kriget i Ukraina

Regeringen vidtar åtgärder som ska stötta förskolor och skolor inför ett väntat flyktingmottagande från Ukraina. Bland annat har Skolverket fått flera uppdrag som ska ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att kunna ge ett bra mottagande.

7 apr 2022

Ja till tydligare krav på pedagogisk omsorg

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. 

6 apr 2022

Vilken skolgång ska en kommun erbjuda enligt massflyktsdirektivet?

Vår skoljurist Sonya Friberg svarar på frågan.

9 mar 2022

Ja till ämnesbetyg

Regeringens förslag om att införa ämnesbetyg har röstats igenom i riksdagen. Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux.

8 mar 2022

Vem sätter betyg när en elev byter skola under terminen?

Flyttlasset går och barnet får byta skola under terminens gång. Då drar det ihop sig till betygsättning i skolan och frågan är vem som ska sätta betyg på eleven. Är det lärare på elevens gamla eller nya skola? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

7 mar 2022

Är dokumentation vid en pågående kränkningsutredning allmän handling?

Är den dokumentation som blir till under tiden som skolpersonal i en offentligt driven skola utreder kränkande behandling allmän handling? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm ger svar och går igenom hur rättsläget ser ut.

7 mar 2022

150 000 kronor i diskrimineringsersättning till elev som lärare vägrat kalla ”hen”

DO anser att det var diskriminering när en lärare vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen, vilket var hen. Utbildningsanordnaren som driver skolan har enligt DO diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan betalade den begärda diskrimineringsersättningen om 150 000 kronor till eleven.

28 feb 2022

Relaterade nyheter

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fristående skolor inte ska ges samma ersättning som kommuner med syftet att skapa mer likvärdig fördelning.

15 feb 2022

Diskriminering att vägra tilltala en elev med "hen"

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning om 150 000 kronor till den elev som inte blivit tilltalad med önskat pronomen av sin lärare.  

15 feb 2022

En sammanhållen utbildning införs för att stärka nyanländas etablering

Riksdagen har sagt ja till propositionen En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Det ska bland annat leda till att fler kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen, menar utbildningsminister Anna Ekström.

15 feb 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,