Kurs

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Om kursen

Orosanmälningarna ökar till socialtjänsten och mottagningsfunktionen blir alltmer belastad. 

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift. I omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets och här får du en skräddarsydd kurs, bara för dig som handläggare eller chef i mottagningssektionen. Du får både ökad kunskap och säkerhet i bedömningarna, utifrån er lagstadgade skyldighet att göra bästa möjliga arbete för barn i svåra situationer.

Denna utbildningsdag fokuserar helt på det viktiga arbete som bedrivs inom mottagningsfunktionen. Syftet är att ge dig stöd i det praktiska arbetet inom din verksamhet, där det krävs stor kunskap och fingertoppskänsla. Vi utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar och berör frågor som aktualiseras, till exempel när barn utsätts för våld. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet och barnets delaktighet, och utöver lagstiftning och tillämpning ligger fokus på systematisk analys och bedömning.

Programpunkter 


 • Socialtjänstens lagreglerade ansvar 

 • Förhandsbedömning – grundläggande om regler, handläggning och dokumentation

Skyddsbedömning

 • Omedelbar skyddsbedömning
 • Löpande bedömningar

Prata med barn eller inte?

 • Rättsliga grunder
 • Barns rätt att komma till tals

När barn utsätts för våld

 • Socialtjänstens utredningsskyldighet och övrigt ansvar
 • Samarbete med polis och åklagare
 • Sekretessfrågor 

Ansvar i förhållande till andra kommuner och andra huvudmän

 • Bosättningskommun, vistelsekommun etc.
 • Skola
 • Hälso- och sjukvård
 • SIP
 • Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Tillfälle: den 27 april 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Tillfälle: den 24 augusti 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Barnkonventionsdagen
Lex lilla hjärtat

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023