Kurs – Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga.pngOrosanmälningarna ökar till socialtjänsten och mottagningsfunktionen blir alltmer belastad. 

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift. I omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets och här får du en skräddarsydd kurs, bara för dig som handläggare eller chef i mottagningssektionen. Du får både ökad kunskap och säkerhet i bedömningarna, utifrån er lagstadgade skyldighet att göra bästa möjliga arbete för barn i svåra situationer.

Denna utbildningsdag fokuserar helt på det viktiga arbete som bedrivs inom mottagningsfunktionen. Syftet är att ge dig stöd i det praktiska arbetet inom din verksamhet, där det krävs stor kunskap och fingertoppskänsla. Vi utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar och berör frågor som aktualiseras, till exempel när barn utsätts för våld. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet och barnets delaktighet, och utöver lagstiftning och tillämpning ligger fokus på systematisk analys och bedömning.

Kursledare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

Socialtjänstens lagreglerade ansvar 

Förhandsbedömning – grundläggande om regler, handläggning och dokumentation

Skyddsbedömning

 • Omedelbar skyddsbedömning
 • Löpande bedömningar

Prata med barn eller inte?

 • Rättsliga grunder
 • Barns rätt att komma till tals

När barn utsätts för våld

 • Socialtjänstens utredningsskyldighet och övrigt ansvar
 • Samarbete med polis och åklagare
 • Sekretessfrågor 

Ansvar i förhållande till andra kommuner och andra huvudmän

 • Bosättningskommun, vistelsekommun etc.
 • Skola
 • Hälso- och sjukvård
 • SIP

Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.