Kurs

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Om kursen

Orosanmälningarna ökar till socialtjänsten och mottagningsfunktionen blir alltmer belastad. 

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift. I omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets och här får du en skräddarsydd kurs, bara för dig som handläggare eller chef i mottagningssektionen. Du får både ökad kunskap och säkerhet i bedömningarna, utifrån er lagstadgade skyldighet att göra bästa möjliga arbete för barn i svåra situationer.

Denna utbildningsdag fokuserar helt på det viktiga arbete som bedrivs inom mottagningsfunktionen. Syftet är att ge dig stöd i det praktiska arbetet inom din verksamhet, där det krävs stor kunskap och fingertoppskänsla. Vi utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar och berör frågor som aktualiseras, till exempel när barn utsätts för våld. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet och barnets delaktighet, och utöver lagstiftning och tillämpning ligger fokus på systematisk analys och bedömning.

Programpunkter 


 • Socialtjänstens lagreglerade ansvar 

 • Förhandsbedömning – grundläggande om regler, handläggning och dokumentation

Skyddsbedömning

 • Omedelbar skyddsbedömning
 • Löpande bedömningar

Prata med barn eller inte?

 • Rättsliga grunder
 • Barns rätt att komma till tals

När barn utsätts för våld

 • Socialtjänstens utredningsskyldighet och övrigt ansvar
 • Samarbete med polis och åklagare
 • Sekretessfrågor 

Ansvar i förhållande till andra kommuner och andra huvudmän

 • Bosättningskommun, vistelsekommun etc.
 • Skola
 • Hälso- och sjukvård
 • SIP
 • Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Tillfälle: den 24 augusti 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Tillfälle: den 25 januari 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023