Kurs

LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Om kursen

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta till förvaltningsdomstol.

För att den som handlägger ärenden enligt LSS ska kunna göra korrekta bedömningar krävs kunskaper inte bara om LSS, utan även om angränsande socialrättslig lagstiftning. Förutom kommun och landsting finns även privata aktörer på området, framför allt privata assistansbolag. 

Syftet med denna LSS utbildning är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte. Tyngdpunkten i kursen består av en genomgång av personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor. Vidare berörs den enskildes rätt enligt annan lagstiftning, till exempel SoL och HSL och i mån av tid även frågor om kvalitet och tillsyn samt Lex Sarah tas upp. För att befästa kunskaperna ingår en gruppdiskussion med utgångspunkt i några fallbeskrivningar.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna i LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Programpunkter 

 • Vem som kan få LSS-insats, personkrets och andra villkor
 • Föräldraansvaret
 • Insatserna – innehåll och villkor
 • Översikt av skillnader och gränsdragningar mot till exempel SoL och HSL
 • Ansvar för insatserna – övergripande och till exempel vid placeringar utom kommunen
 • Verkställighet – rätt att välja insats
 • Kvalitet – tillsyn, tillstånd, Lex Sarah, individuell plan
 • Övriga frågor – till exempel avgifter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,8/5)

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 11 kursdeltagare

Såhär tycker tidigare deltagare

 • "Bra och tydliga genomgångar, exemplariskt på hur det bör fungera med webbsända utbildningar. Lätt att hänga med och väldigt intressant." Matilda Andersson biståndshandläggare/LSS-handläggare Övertorneå kommun

 • ​Fantastiskt bra och intressant föreläsning, formatet med webbsänd kurs fungerar väldigt bra för mig. Hariett Rickman Enhetschef, IFO Arjeplogs kommun

 • Mycket kunnig föreläsare, samt intressant material och bra frågor. Kursen motsvarade mina förväntningar och mer därtill. Ninnie Isgren Kundansvarig Shamsen omsorg

 • Kursen motsvarade mina förväntningar, mycket intressant, lärorikt och pedagogiskt! Zemfira Kim LSS-handläggare Eda kommun

Beatrice Nordebrink

Kursledare

Beatrice Nordebrink Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Tillfälle: den 24 januari 2024 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Tillfälle: den 30 augusti 2024 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Tillfälle: den 5 december 2024 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023