Kurs – LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta till förvaltningsdomstol.

För att den som handlägger ärenden enligt LSS ska kunna göra korrekta bedömningar krävs kunskaper inte bara om LSS, utan även om angränsande socialrättslig lagstiftning. Förutom kommun och landsting finns även privata aktörer på området, framför allt privata assistansbolag. 

Syftet med kursen LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpling är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte. Tyngdpunkten i kursen består av en genomgång av personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor. Vidare berörs den enskildes rätt enligt annan lagstiftning, till exempel SoL och HSL och i mån av tid även frågor om kvalitet och tillsyn samt Lex Sarah tas upp. För att befästa kunskaperna ingår en gruppdiskussion med utgångspunkt i några fallbeskrivningar.

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Kursledare

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

  • Vem som kan få LSS-insats, personkrets och andra villkor
  • Föräldraansvaret
  • Insatserna – innehåll och villkor
  • Översikt av skillnader och gränsdragningar mot till exempel SoL och HSL
  • Ansvar för insatserna – övergripande och till exempel vid placeringar utom kommunen
  • Verkställighet – rätt att välja insats
  • Kvalitet – tillsyn, tillstånd, Lex Sarah, individuell plan
  • Övriga frågor – till exempel avgifter

Såhär tycker tidigare deltagare

"Bra och tydliga genomgångar, exemplariskt på hur det bör fungera med webbsända utbildningar. Lätt att hänga med och väldigt intressant."

Matilda Andersson, biståndshandläggare/LSS-handläggare - Övertorneå kommun

​Fantastiskt bra och intressant föreläsning, formatet med webbsänd kurs fungerar väldigt bra för mig.

Hariett Rickman, Enhetschef, IFO - Arjeplogs kommun

Mycket kunnig föreläsare, samt intressant material och bra frågor. Kursen motsvarade mina förväntningar och mer därtill.

Ninnie Isgren, Kundansvarig - Shamsen omsorg

Kursen motsvarade mina förväntningar, mycket intressant, lärorikt och pedagogiskt!

Zemfira Kim, LSS-handläggare - Eda kommun