hammer lagkommentar till lagen om offentlig upphandling

Lagkommentaren är skriven av bland andra Jonatan Wahlberg, Per-Ola Bergqvist och Olof Larsberger. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, gäller enligt 1 § för ”upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.”

En upphandlande myndighet är till exempel en statlig myndighet, en kommun eller en region och syftet med lagstiftningen är att effektivisera användningen av offentliga medel samt bidra till en sund konkurrens på marknaden.

I lagkommentaren analyseras de olika paragraferna i LOU i syfte att tydliggöra hur varje enskilt rekvisit ska tolkas. Hänvisningar görs till relevant praxis från både EU-domstolen och de svenska domstolarna.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för alla som på olika sätt behöver vägledning för att kunna bedöma om och hur de ska tillämpa lagen.

Författare

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023