Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Elever får inte delta i den kommunala musikskolans verksamhet under skoltid

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Proposition om ämnesbetyg för gymnasiet

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

Utvecklingsprojekt bidrog till att fler stannade inom vuxenutbildningen

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

Rektors rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan

En analys av JP Infonets expert Lars Clevesköld gällande rektorers rätt att ta del av handlingar inom den medicinska elevhälsan.

21 okt 2021

Barnvaccination mot covid-19 i skolan

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021

Stabila betyg för eleverna i årskurs 9 under pandemin

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021 påvisar stabila betyg.

12 okt 2021

Utbildningsdepartementets viktiga budgetsatsningar

Utbildningsdepartementet vill stärka Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.  

12 okt 2021

Förslag om ämnesbetyg istället för kursbetyg för att främja elevernas kunskapsutveckling

Regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. 

14 sep 2021

Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts?

Bestämmelsen om elevens nuvarande skola ska lämna över uppgifter för att underlätta övergången för eleven.

14 sep 2021

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson svarar på några frågor inför Socialrättsdagen den 8 september.

1 sep 2021

Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag.

24 aug 2021

Insatser för ökad lärarkompetens

Sedan den 1 juli finns ett antal förändringar i skollagen avsedda för att höja lärarkompetensen. 

24 aug 2021

Utökade möjligheter att bedriva distansundervisning för skolor

Möjligheterna att använda distansundervisning som särskilt stöd har utökats.

18 aug 2021

Nära hälften av högstadielärarna uppger att de utsatts för hot och våld

Lärarförbundets rapport  När tryggheten brister berättar om hur situationen med hot och våld ser ut för lärare.

7 jun 2021

6 tips till skolor för att minska smittspridning

Arbetsmiljöverket uppmanar skolor att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

19 maj 2021

Proposition: insatser för ökad lärarkompetens

Vår jurist Jens har sammanfattat propositionen från regeringen.

6 maj 2021

Skolor som fått riktat stöd har förbättrat sina resultat

Ökad behörighet till gymnasieskolan och ökade genomsnittliga meritvärden för elever i årskurs 9.

5 maj 2021

Är uppgiftsskyldigheten i OSL förenlig med GDPR?

Vår juridiska rådgivare Gustaf von Essen redogör för domen från HFD.

4 maj 2021

Kravet på samband vid aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

Gå till sida: 1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9,