Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad gäller vid beslutanderätt för skolärenden när ena vårdnadshavaren avtjänar ett fängelsestraff?

skola-Fraga-om-beslutanderatt-for-skolarenden-huvudbild1.jpg


Juristens svar


Rätten, och skyldigheten, att bestämma i frågor gällande barnets personliga angelägenheter tillkommer båda vårdnadshavarna gemensamt. Det här regleras i 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken. Huvudregeln är alltså att båda vårdnadshavarna ska utöva sina rättigheter och skyldigheter gemensamt. Ett undantag från detta kan göras i fråga om beslut rörande den dagliga omvårdnaden, det vill säga beslut i mer vardagliga frågor.

I förarbetena till bestämmelserna framgår att frågor som är av mera avgörande betydelse för barnets framtid, såsom skolgång och bosättning, ska undantas från den dagliga omvårdnaden (prop. 1975/76:170 s. 178). Beslut om barns skolgång ska alltså fattas av vårdnadshavarna gemensamt.

Svaret är alltså att det beror på vad skolärendet gäller. Är det något som är mer ingripande för barnet, såsom till exempel beslut om skolplacering eller liknande, behöver båda vårdnadshavarna vara delaktiga i beslutet, det gäller även om den ena är frihetsberövad. Är det däremot fråga om något som rör den dagliga omvårdnaden, det vill säga mer vardagliga frågor, bör det vara möjligt att bara involvera den ena vårdnadshavaren om den andre är förhindrad att delta i beslutet på grund av att hen är frihetsberövad.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Publicerad 22 feb 2024

Maja Almgren

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024