Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ritningar över skolas kameraplaceringar omfattas av sekretess

skola-ritningar-over-skolas-kameraplaceringar-omfattas-av-sekretess-huvudbild.jpg

Syftet med kamerabevakningen kan motverkas om uppgifter om en skolas exakta kameraplaceringar lämnas ut. Risken är att skadegörelse, kränkningar och brottslighet istället äger rum på annan plats. Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

Bakgrund

En kvinna begärde att få ta del av alla handlingar avseende kamerabevakningen på en skola, vilket innefattade ritningar över kamerornas placeringar. Kommunen nekade utlämnande med hänvisning till att det inte var möjligt att maskera de uppgifter i ritningarna som omfattades av sekretess. Om kameraplaceringarna blev kända fanns det även risk för att skadegörelse, kränkningar och övrig brottslighet istället ägde rum på annan plats.

Kvinnan överklagade till kammarrätten och anförde att om ritningarna inte kunde lämnas ut i sin helhet hade hon åtminstone rätt att få ut delar av dessa. Flera kameror var placerade fullt synliga i skollokalerna och eventuella dolda kamerors placeringar borde kunna sekretessmarkeras. Enligt kvinnan behövde det endast framgå, på ett övergripande plan, i vilka delar av skolan som bevakningen skedde. Syftet med kamerabevakningen hade därför inte motverkats om uppgifterna blev offentliga.

Kammarrättens bedömning

I 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, framgår att sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser bland annat byggnader eller andra anläggningar. Bestämmelsen är utformad med ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en presumtion för offentlighet.

Kammarrätten bedömer, likt kommunen, att det kan antas att syftet med bevakningen motverkas om uppgifter om kamerornas exakta placering röjs. Det är inte heller möjligt att maskera de uppgifter i ritningarna som omfattas av sekretess på ett sådant sätt att handlingarna kan lämnas ut utan risk för att sekretessuppgifter röjs. Kammarrätten avslår överklagandet.

Av Jonathan Rabenius, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Referat av Kammarrätten i Stockholm 2024-02-14, mål nr 353-24.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 12 mar 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024