Regeringsuppdrag om val och användning av lärverktyg

skola-regeringsuppdrag-om-larverktyg-huvudbild.jpg

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. Myndigheten får istället i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen. Det kommer huvudsakligen handla om lärverktyg ska ge mer lästid och mindre skärmtid. 

Insatsen ska leda till att lärare ges goda förutsättningar att göra väl avvägda val av lärverktyg framöver. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.

Publicerad 23 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024