Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Fler behöriga lärare ute i skolorna

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2023/24.

Grundskolan


I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet nästan 72 procent, vilket är något högre jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare i grundskolan finns det i ämnena svenska, matematik, idrott och hälsa samt franska. Lägst andel finns i ämnena teknik och svenska som andraspråk. 

Gymnasieskolan


I gymnasieskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet 84 procent, vilket är något högre än förra läsåret. Högst andel behöriga lärare i gymnasieskolan finns det i ämnena svenska, historia och engelska med över 90 procent behöriga lärare. Lägst andel är det i ämnena svenska som andraspråk och teknik, med drygt 50 procent behöriga lärare.

De anpassade skolformerna


I anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan är andelen behöriga lärare fortsatt låg. I anpassade grundskolan är enbart 12 procent av lärarna behöriga och i anpassade gymnasieskolan är 16 procent av lärarna behöriga.

Publicerad 22 apr 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy