Grönt ljus för skola att kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

dataskydd-Beslut-om-kamerabevaknin-pa-skola-huvudbild.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat kamerabevakningen på en skola i Stockholmsområdet. I sitt beslut konstaterar myndigheten att bevakningen på dagtid har varit motiverad på vissa platser för att komma åt problem med anlagda bränder.

I sitt tillsynsbeslut kommer IMY fram till att skolan, som tidigare haft problem med anlagda bränder, får kamerabevaka utanför dörren eller ingången till toalettutrymmen i vissa delar av skolan, för att förebygga och följa upp anlagda bränder som sker inne på toaletterna.

IMY inledde granskning efter klagomål

I ett tidigare skede granskades skolan av IMY till följd av klagomål som gjorde gällande att skolan bedriver omfattade kamerabevakning i stora delar av byggnaden, dygnet runt och med bildinspelning. Varken vårdnadshavare eller elever informerades om detta.

Sammantaget gör de påträffade bristerna att IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 800 000 kronor mot utbildningsnämnden i Stockholm. 

– Beslutet mot skolan innehåller information som kompletterar vår tidigare vägledning och kan vara till stort stöd för andra skolors juridiska bedömning av sin kamerabevakning, säger IMY:s jurist Måns Lysén.

Publicerad 17 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023